Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Einar von Krogh
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITF11306 Servere og nettverksdrift (Vår 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgfritt emne for:

  • bachelorstudiet i ingeniørfag - data
  • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Y-veien
  • bachelorstudiet i informatikk - design og utvikling av IT-systemer
  • bachelorstudiet i informasjonssystemer
  • årsstudium i informasjonsteknologi

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Kunnskaper tilsvarende ITF22506 Operativsystemer.

Alternativt:
At du er kjent med standard linuxkommandoer og kan bruke disse.
Du bør også være i stand til å lære deg enkel skallprogrammering selv.

Undervisningssemester

Årsstudiet i informasjonsteknologi: 2. semester (vår).

For øvrige studieprogram; 4. eller 6. semester (vår).

4 timer forelesninger + øvinger pr. uke.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

KUNNSKAP:

Etter endt emne skal studentene

- ha teoretiske kunnskaper om hvordan drifte og administrere et lokalnettverk, både kablede og trådløse nettverk.
- ha kunnskaper om design av lokalnettverk, maskinvare som benyttes i lokalnettverk og sikkerhet i forbindelse med nettverk.
- ha god kjennskap til nettverksoperativsystemene Linux og Windows Server.

FERDIGHETER:

Etter endt emne skal studentene kunne

- sette opp og drifte servere med operativsystemene Linux og Windows.
- bruke Active Directory i Windows Server til å administrere brukere og arbeidsstasjoner.
- administrere de mest vanlige tjenestene som Apache, Sendmail, Dovecot og andre hyppig anvendte tjenester under Linuxplattformen.

GENERELL KOMPETANSE:

Etter endt emne skal studentene

- kjenne oppgavene en administrator har i et lokalnettverk.
- kunne fungere som administrator i et lokalnettverk som benytter Linux og Windows som operativsystem.

Innhold

Installasjon og konfigurasjon av servere (Windows/Linux) med brukere, programvare og skriver, konfigurasjon av klienter (Windows/Linux), tjenester i et nettverk, slik som DNS & BIND, DHCP, mail, http-servere. Samba for fildeling mellom Windows og Linux-miljøer, noe enkel scripting. Sikkerhet: brannmurer og noe spamhåndtering.

Undervisnings- og læringsformer


Forelesninger og laboratorieøvelser.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Delta på laboratorieoppgaver og presentasjon av resultater i periodene avsatt for disse.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Praktisk prosjekt og skriftlig eksamen (3 timer)
Rapport og resultat fra praktiske laboriatorieøvelser (teller 40 %).
3 timers skriftlig eksamen (teller 60 %).
Hjelpemiddel til skriftlig eksamen: To A4-ark (fire sider) med egne notater.
Det gis en samlet, individuell karakter.

Selv om praktisk prosjektet gjøres i grupper, kan vurderingen av prosjektarbeidet gjøres individuelt dersom det kan godtgjøres at gruppemedlemmene har bidratt i ulik grad.

Det benyttes karakterskala A-F.

Ved ny eksamen må alle deler tas på nytt. Ved ny og utsatt eksamen avtales innholdet i prosjektdelen med emneansvarlig. Prosjektdelen må da gjøres individuelt.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

- Sluttevaluering i hver av de to modulene (obligatorisk)

De emneansvarlige lager en emnerapport på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet.
Emnerapporten behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 30. november 2010.

  • A Practical Guide to Red Hat Linux, Mark G. Sobell, ISBN 0-13-147024-8 (som i fjor)
  • Hans Olav Bøe: "Windows 2008 Server", Gyldendal undervisning 2010, ISBN 9788205407367 (som ifjor)
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2020 02:54:02