Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Robert Roppestad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

ITD13012 Datateknikk (Høst 2017–Vår 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i

 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Y-veien 
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Tress 

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten:

 • har gode kunnskaper om grunnleggende digitalteknikk og boolsk algebra
 • forstår oppbygging og virkemåten til mikrokontrollere og datamaskiner
 • har gode kunnskaper om hvordan en mikrokontroller kan programmeres

Ferdigheter
Studenten:

 • kan designe og analysere enkle digitale systemer
 • kan koble opp og programmere et mikroprosessorbasert målesystem

Generell kompetanse
Studenten:

 • forstår forskjellene mellom et høy- og lav-nivå programmeringsspråk
 • kjenner til byggeklossene i en mikrokontrollersystem
 • forstår hvordan man kan koble sensorer til en datamaskin for å lage enkle måle og overvåkingssystemer
 • har kunnskaper om begreper og terminologi innenfor emnets temaer

Innhold

Følgende emner vil bli berørt:

 • grunnleggende digitalteknikk
 • boolsk algebra
 • tallsystemer og binær aritmetikk
 • bruk av multimeter, oscilloskop og signalgenerator
 • porter, vipper, tellere
 • datamaskinens oppbygning og virkemåte
 • minne og lagringsenheter
 • mikroprosessoren og mikrokontrolleren
 • programmering av en mikrokontroller (Arduino) som utfører måling, styring og overvåking
 • behandling av analoge og digitale IO-signaler
 • oppkobling og testing av ulike sensorer med et Arduino Starter Kit
 • en rekke praktiske oppgaver som underbygger teorien

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvinger og laboratorieoppgaver.

Arbeidsomfang

2 timer forelesning + øvinger/lab per uke.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • 5 øvinger
 • 5 laboratorieoppgaver

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell sluttkarakter utgjøres av to deleksamener:

En 3 timers skriftlig deleksamen i desember som teller 40%, og en 3 timers skriftlig deleksamen til sommeren som teller 60%. Bokstavkarakter A-F.

Hjelpemiddel:
- to A4-ark (fire sider) med egne notater
- godkjent kalkulator som deles ut på eksamensdagen

Hver deleksamen må være bestått for å få hele emnet bestått.

Ved ny og utsatt eksamen kan hver eksamensdel tas på nytt og resultatene på eksamensdelene slås sammen på nytt.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

- Midtsemesterevaluering (frivillig)
- Sluttevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en emnerapport på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet.
Emnerapporten behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 26. mai 2015

 • Floyd (2015): Digital Fundamentals, 11th ed. ISBN: 9781292075983

Materiale utdelt av faglærer.
Nettbaserte ressurser. Se emnets nettside.

Støttelitteratur.
Arduino Projects Book (del av Arduino Starter Kit)
Exploring Arduino, Jeremy Blum, Wiley.
ISBN 978-1-118-54936-0

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. aug. 2020 02:59:01