Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Erling Petter Strand
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITF20205 Datakommunikasjon (Høst 2017)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for:

 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Y-veien
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Tress

Valgfritt emne for øvrige.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten

 • forstår prinsippene bak lagdeling
 • kjenner til hovedfunksjonene på hvert lag i TCP/IP stacken
 • vet hvordan en protokoll fungerer
 • kan IPv4 og IPv6 adressering
 • kjenner til sikkerhet i datakommunikasjon

Ferdigheter

Studenten kan

 • sette opp og konfigurere et lokalt datanettverk (LAN)
 • lage flere subnett av et større LAN
 • enkel programmering av cisco rutere og switcher
 • velge et egnet overføringsmedium
 • bruke og konfigurere TCP/IP på Linux
 • sette opp firewall på Linux

Generell kompetanse

Studenten

 • kjenner til internets oppbygging og virkemåte
 • kjenner til karakteristika til forskjellige overføringsmedia
 • kjenner til forskjellene på de mest brukte protokollene i internet

Innhold

De grunnleggende karakteristikkene på forskjellige overføringsmedia; elektriske og fiberoptiske kabler og wireless. Overføringsmetoder brukt på de forskjellige media, slik som digital koding, baseband og modulasjon. Funksjonene til de forskjellige lag i TCP/IP protokoll-stack'en, fra lag 5 ned til og med lag 1. LAN, WAN, Wireless. Ethernet, IP, TCP, UDP. Subnetting. Ruting. ADSL. Protokollers oppbygging og virkemåte. Feilkontroll, flytkontroll, køkontroll. Sikkerhet og kryptering i datakommunikasjon.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvinger og laboratorieoppgaver.

Arbeidsomfang

4 timer + øvinger og lab per uke.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • 6 øvinger
 • 6 laboratorieoppgaver
 • En prosjektoppgave i gruppe. Prosjektoppgaven omhandler et kommunikasjonssystem.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Skriftlig eksamen
4 timer skriftlig eksamen. Bokstavkarakter A-F.
Hjelpemiddel:

 • to A4-ark (fire sider) med egne notater
 • "ikke kommuniserende" kalkulator
 • kandidatens gruppebesvarelse på prosjektoppgaven (se pkt om Arbeidskrav) blir utlevert på eksamen

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

- Midtsemesterevaluering (frivillig)
- Sluttevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en emnerapport på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet.
Emnerapporten behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

 • "Computer Networking: A Top-Down Approach, 6/E" av James F. Kurose og Keith W. Ross. ISBN 978-0-273-76896-8
 • Kompendier.
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. juli 2020 03:01:54