Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Avdeling for informasjonsteknologi, Halden
Emneansvarlig:
Jan Høiberg
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITF22515 Operativsystemer med Linux (Høst 2017)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i:

 • Bachelorstudium i informatikk - design og utvikling av IT-systemer
 • Bachelorstudium i ingeniørfag - data
 • Bachelorstudium i ingeniørfag - data, Y-veien
 • Bachelorstudium i ingeniørfag - data, Tress

Valgfritt emne for øvrige.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Emnet forutsetter grunnleggende kunnskaper i programmering tilsvarende emnet Objektorientert programmering.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap:

Studenten forstår

 • hvorledes vanlige operativsystemer er bygget opp
 • hvorledes et operativsystem håndterer:
  • filsystemer og permanente lagringsmedia
  • maskinvare
  • programmer, prosesser og tråder
 • hvorledes operativsystemet Linux er bygget opp og fungerer
 • scripting som verktøy for bruk og drift av Linux
 • hvordan brukerhåndtering skjer i et større system
 • hvordan routing og brannmur fungerer i Linux
 • oppsett og vedlikehold av viktige servertjenester i Linux
 • praktisk oppbygging av et lokalnett

Ferdigheter:

Studenten kan:

 • profesjonell bruk av operativsystemet Linux
 • videregående scripting i Linux
 • bruke og konfigurere standardtjenester i et Linuxsystem

Innhold

Generelt om operativsystemer:

 • Oppbygning av maskinvaren
 • Oppbygning av operativsystemet
 • Prosesshåndtering
 • Minnestyring
 • Permanent lagring og filsystemer
 • Servere og nettverk

Spesielt om Linux:

 • Historikk
 • Oppbygning og implementasjon
 • Bruk av Linux
 • Shell og GUI
 • Scripting
 • Brukerhåndtering
 • iptables
 • Oppsett og drift av webserver
 • Oppsett og drift av mail
 • DNS

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvinger og laboratorieoppgaver.

Arbeidsomfang

4 timer forelesning per uke, øvinger, lab. arbeid

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatoriske oppgaver i Linux-bruk og scripting
 • Praktiske lab.oppgaver med oppsett av nettverk og tjenester

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstilles seg til eksamen.

Eksamen

4 timer skriftlig eksamen. Det benyttes karakterskala A-F.
Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering
 • Sluttevaluering

Emneansvarlig lager en emnerapport på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Emnerapporten behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Fox, Richard (2014): Linux with Operating System Concepts, 1st ed. ISBN: 9781482235890

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. des. 2019 19:02:06