Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Robert Roppestad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

ITD13012 Datateknikk (Høst 2018–Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i

 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Y-veien 
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Tress 

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten:

 • har opparbeidet grunnleggende kunnskaper i informasjonsteknologi og bruk av digitale verktøy
 • har kunnskap om utvikling av websider
 • har gode kunnskaper om grunnleggende digitalteknikk og boolsk algebra
 • forstår oppbygging og virkemåten til mikrokontrollere og datamaskiner
 • har gode kunnskaper om hvordan en mikrokontroller kan programmeres
 • kjenner til de grunnleggende prinsippene i effektiv studieteknikk

Ferdigheter
Studenten:

 • behersker grunnleggende HTML og CSS til utvikling av websider
 • kan designe og analysere enkle digitale systemer
 • kan koble opp og programmere et mikroprosessorbasert målesystem

Generell kompetanse
Studenten:

 • forstår forskjellene mellom et høy- og lav-nivå programmeringsspråk
 • kjenner til byggeklossene i en mikrokontrollersystem
 • forstår hvordan man kan koble sensorer til en datamaskin for å lage enkle måle og overvåkingssystemer
 • har kunnskaper om begreper og terminologi innenfor emnets temaer

Innhold

Følgende emner vil bli berørt:

 • bruk av datamaskiner og verktøy til å løse praktiske problemer og effektivisere arbeid
 • grunnleggende HTML og CSS til utvikling av websider
 • grunnleggende digitalteknikk
 • boolsk algebra
 • tallsystemer og binær aritmetikk
 • porter, vipper, tellere, skiftregister
 • minne og lagringsenheter
 • datamaskinens oppbygning og virkemåte
 • mikroprosessoren og mikrokontrolleren
 • bruk av multimeter, oscilloskop og signalgenerator
 • programmering av en mikrokontroller (Arduino) som utfører måling, styring og overvåking
 • behandling av analoge og digitale IO-signaler
 • oppkobling og testing av ulike sensorer med et Arduino Starter Kit
 • en rekke praktiske oppgaver som underbygger teorien

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvinger og laboratorieoppgaver.

Arbeidsomfang

ca 240 timer.

De to første ukene vil være felles med emnet "Grunnleggende informasjonsteknologi" med inntill 12 timer forelesninger + øvinger per uke.

Deretter 2 timer forelesning + øvinger/lab per uke.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • 5 øvinger
 • 5 laboratorieoppgaver

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell sluttkarakter utgjøres av to deleksamener:

En 3 timers skriftlig deleksamen i desember som teller 40%, og en 3 timers skriftlig deleksamen til sommeren som teller 60%. Bokstavkarakter A-F.

Hjelpemiddel:
- to A4-ark (fire sider) med egne notater
- godkjent kalkulator som deles ut på eksamensdagen

Hver deleksamen må være bestått for å få hele emnet bestått.

Sensorordning

Emneansvarlig sensurerer sammen med ekstern eller intern sensor.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ny og utsatt eksamen kan hver eksamensdel tas på nytt og resultatene på eksamensdelene slås sammen på nytt.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 26. mai 2015.

 • Floyd (2015): Digital Fundamentals, 11th ed. ISBN: 9781292075983

Materiale utdelt av faglærer.
Nettbaserte ressurser. Se emnets nettside.

Støttelitteratur.
Arduino Projects Book (del av Arduino Starter Kit)
Exploring Arduino, Jeremy Blum, Wiley.
ISBN 978-1-118-54936-0

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. des. 2019 01:00:08