Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Haris Jasarevic
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITD37018 Anvendt Robotteknikk (Høst 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i

 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Y-veien
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Tress

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende emnene Datateknikk og Innføring i programmering.

Undervisningssemester

5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten har tilegnet seg kunnskap om

 • maskinvare, programvare og systemer for å kunne løse realistiske oppgaver innen robotisering innenfor industri, helsevesen, landbruk og annen virksomhet hvor mennesker kan avlastes.
 • HMS i forbindelse med robotisering.

Ferdigheter
Studenten kan

 • programmere roboter og integrere disse i en helhetlig løsning.
 • implementere praktiske løsninger ved hjelp av roboter.

Generell kompetanse
Studenten

 • har kunnskap om begreper og terminologi innen robotisering.
 • forstår sikkerhetsproblematikk i forbindelse med robotisering.
 • har tilegnet seg kunnskap om samarbeid i grupper og med andre fagområder.

Innhold

De viktigste temaene er følgende:

 • Sensorer og aktuatorer
 • Robotteknikk
 • Programmering, simulering og testing av robotløsninger
 • Bildebehandling/synssystemer
 • Systemintegrasjon
 • Sikkerhet
 • Brukergrensesnitt - HMI

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid, prosjekt og laboratorieøvinger.

Arbeidsomfang

Ca 240 timer.
4 timer forelesninger + lab/øvinger per uke.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 • delta ved bedriftsbesøk
 • gjennomføring av inntil 3 laboratorieoppgaver innen robotisering (individuelt eller i gruppe)
 • presentasjon av prosjektoppgave

Eksamen

Prosjektoppgave i gruppe og skriftlig eksamen

Sluttkarakteren settes på bakgrunn av to deleksamener. Hver deleksamen må være bestått for å få hele emnet bestått.

Deleksamen 1 er et gruppeprosjekt som teller 50%. Det gis individuell karakter.

Deleksamen 2 er en 3 timers individuell skriftlig eksamen som teller 50%. Ingen hjelpemidler tillatt.

Det benyttes karakterskala A-F.

Sensorordning

Emneansvarlig sensurerer sammen med ekstern eller intern sensor.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ny eller utsatt eksamen kan hver eksamensdel avlegges på nytt, og resultatene på eksamensdelene slås sammen på nytt. Ved ny eller utsatt deleksamen 1 avtales innholdet i prosjektoppgaven med emneansvarlig.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteratur vil være tilgjengelig innen 1. juni 2018.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. des. 2019 12:58:30