Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlige:
 • Håkon Lofthus Tolsby
 • Tom Heine Nätt
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITF13012 Grunnleggende IT (Høst 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk i

 • Bachelorstudiet i informatikk - design og utvikling av IT-systemer
 • Bachelorstudiet i informasjonssystemer
 • Bachelorstudiet i digitale medier og design
 • Informasjonsteknologi, årsstudium

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap:

Studenten

 • har opparbeidet grunnleggende kunnskaper i informasjonsteknologi
 • har kunnskap om bruk av digitale verktøy
 • vet hvordan man skriver en akademisk tekst med riktig bruk av referanser
 • har kunnskap om utvikling av websider

Ferdigheter:

Studenten

 • kan bruke og sette seg inn i digitale verktøy for å løse praktiske problemer og effektivisere arbeidet
 • behersker grunnleggende HTML og CSS til utvikling av websider
 • kan sette opp en problemstilling som grunnlag for et akademisk arbeid
 • kan skrive en akademisk tekst på en korrekt måte

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan jobbe med prosjekter og arbeidsoppgaver, både selvstendig og i team
 • vet hvordan man deler kunnskap i en kollaborativ skriveprosess
 • kjenner til datamaskinens historie
 • kan søke etter relevant kunnskap om faget og sette seg i denne på egenhånd

Innhold

 • Bruk av datamaskiner og verktøy til å løse praktiske problemer og effektivisere arbeid.
 • Grunnleggende HTML og CSS til utvikling av websider.
 • Akademisk skriving

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er organisert i ukentlige temaer med praktiske og teoretiske problemer som skal dokumenteres og reflekteres i en digital mappe. Undervisningen følges opp med forelesninger og veiledning.

Arbeidsomfang

Ca 240 timer.
Undervisningen vil gå over 8 uker fra studiestart.
Opptil 12 timer forelesninger + øvinger per uke i de 3 første ukene.
I de neste 5 ukene vil det være 2 til 6 timer forelesning per uke + øvinger/prosjekt.

Eksamen

Individuell mappevurdering

Vurdering skjer med utgangspunkt i en digital mappe med fire individuelle mappebidrag. Studenten må bestå alle mappebidragene for å bestå emnet.

Det gis en karakter Bestått / Ikke bestått i emnet.

Sensorordning

Emneansvarlig sensurerer sammen med ekstern eller intern sensor.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Dersom en student ikke består mappeinnleveringen, må han/hun levere ny mappe ved ny/utsatt eksamen.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 13.04.2018. 

Jon Duckett: HTML & CSS: Design and Build Web Sites, ISBN-13: 978-1118008188

Eget kompendium og ressursdokumenter legges ut på høgskolens læringsplattform.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2020 03:00:52