Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Erling Petter Strand
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITF20218 Datakommunikasjon (Høst 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for:

 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Y-veien
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Tress

Valgfritt emne for øvrige.

Undervisningssemester

3. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten

 • forstår prinsippene bak lagdeling
 • kjenner til hovedfunksjonene på hvert lag i TCP/IP stacken
 • kjenner til hvordan en protokoll fungerer
 • kjenner til sikkerhet i datakommunikasjon

Ferdigheter

Studenten kan

 • sette opp og konfigurere et lokalt datanettverk (LAN)
 • lage flere subnett av et større LAN
 • enkel programmering av cisco rutere og switcher
 • velge et egnet overføringsmedium
 • bruke og konfigurere TCP/IP på Linux
 • kan IPv4 og IPv6 adressering

Generell kompetanse

Studenten

 • kjenner til internets oppbygging og virkemåte
 • kjenner til forskjellene på de mest brukte protokollene i internet

Innhold

 • Virkemåten til, og samspillet mellom de sentrale byggeklossene i internet.
 • Funksjonene til de forskjellige lag i TCP/IP protokoll-stack'en, fra lag 5 ned til og med lag 1.
 • LAN, WAN, Wireless
 • Ethernet, IP, TCP, UDP
 • Subnetting
 • Ruting
 • ADSL
 • Protokollers oppbygging og virkemåte
 • Feilkontroll, flytkontroll, køkontroll
 • Sikkerhet og kryptering i datakommunikasjon

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvinger og laboratorieoppgaver.

Arbeidsomfang

Ca 240 timer.

4 timer forelesninger per uke. Lab og øvinger.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • 6 øvinger
 • 6 laboratorieoppgaver
 • En prosjektoppgave i gruppe. Prosjektoppgaven omhandler et kommunikasjonssystem.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Skriftlig eksamen
4 timer skriftlig eksamen. Bokstavkarakter A-F.
Hjelpemiddel:

 • to A4-ark (fire sider) med egne notater
 • "ikke kommuniserende" kalkulator
 • kandidatens gruppebesvarelse på prosjektoppgaven (se pkt om Arbeidskrav) blir utlevert på eksamen

Sensorordning

Emneansvarlig sensurerer sammen med ekstern eller intern sensor.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 2. august 2012.

 • "Computer Networking: A Top-Down Approach, 6/E" av James F. Kurose og Keith W. Ross. ISBN 978-0-273-76896-8
 • Kompendier.