Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Avdeling for informasjonsteknologi, Halden
Emneansvarlig:
Jan Høiberg
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITF22515 Operativsystemer med Linux (Høst 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i:

 • Bachelorstudium i informatikk - design og utvikling av IT-systemer
 • Bachelorstudium i ingeniørfag - data (kull 2017)
 • Bachelorstudium i ingeniørfag - data, Y-veien (kull 2017)
 • Bachelorstudium i ingeniørfag - data, Tress (kull 2017)

Valgfritt emne for øvrige.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskaper i programmering tilsvarende emnet Objektorientert programmering.

Undervisningssemester

3. eller 5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap:

Studenten forstår

 • hvorledes vanlige operativsystemer er bygget opp
 • hvorledes et operativsystem håndterer:
  • filsystemer og permanente lagringsmedia
  • maskinvare
  • programmer, prosesser og tråder
 • hvorledes operativsystemet Linux er bygget opp og fungerer
 • scripting som verktøy for bruk og drift av Linux
 • hvordan brukerhåndtering skjer i et større system
 • hvordan routing og brannmur fungerer i Linux
 • oppsett og vedlikehold av viktige servertjenester i Linux
 • praktisk oppbygging av et lokalnett

Ferdigheter:

Studenten kan:

 • profesjonell bruk av operativsystemet Linux
 • videregående scripting i Linux
 • bruke og konfigurere standardtjenester i et Linuxsystem

Innhold

Generelt om operativsystemer:

 • Oppbygning av maskinvaren
 • Oppbygning av operativsystemet
 • Prosesshåndtering
 • Minnestyring
 • Permanent lagring og filsystemer
 • Servere og nettverk

Spesielt om Linux:

 • Historikk
 • Oppbygning og implementasjon
 • Bruk av Linux
 • Shell og GUI
 • Scripting
 • Brukerhåndtering
 • iptables
 • Oppsett og drift av webserver
 • Oppsett og drift av mail
 • DNS

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvinger og veiledning.

Arbeidsomfang

Ca 240 timer.

4 timer forelesning per uke, øvinger og veiledning.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Inntil 6 obligatoriske oppgaver i Linux-bruk og scripting.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstilles seg til eksamen.

Eksamen

4 timer skriftlig eksamen. Det benyttes karakterskala A-F.
Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt.

Sensorordning

Emneansvarlig sensurerer sammen med ekstern eller intern sensor.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 26. mai 2015.

Fox, Richard (2014): Linux with Operating System Concepts, 1st ed. ISBN: 9781482235890

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. juli 2020 02:58:31