Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Joakim Karlsen
Undervisningsspråk:
Se pkt. Undervisnings- og læringsformer
Varighet:
½ år

ITM30716 Kommunikasjonsdesign (Høst 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudiet i digitale medier.

Undervisningssemester

5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper
Studenten kjenner:

 • sentrale teorier og begreper innen medier og kommunikasjon
 • metoder og teknikker for å designe innhold for digitale medier

Ferdigheter
Studenten kan:

 • designe og prototype innhold for utvalgte digitale medier
 • bruke medie- og kommunikasjonsteori i design og utvikling av innhold for digitale medier

Generell kompetanse
Studenten har opparbeidet kompetanse i å jobbe selvstendig og i gruppe med formidling ved hjelp av digitale medier.

Innhold

Emnet er delt i følgende hovedtemaer:

 • Medie- og kommunikasjonsteori
 • Metoder og teknikker for mediedesign
 • Design og prototyping av:
  - interaktiv visualisering
  - webdokumentar
  - mobil applikasjon

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, veiledning, lab-øvelser, prosjektarbeid og rapportskriving.

Dersom studenter fra internasjonale samarbeidspartnere deltar i undervisningen, vil den bli gjennomført på engelsk.

Arbeidsomfang

Ca 240 timer.

4 timer forelesning per uke, lab-øvelser og veiledning.

Eksamen

Mappeeksamen i gruppe

Mappeeksamen bestående av 3 leveranser. Leveransene må leveres innen gitte frister og etter spesifikasjoner gitt av emneansvarlig. Karakteren settes basert på en helhetsvurdering. Hele gruppen gis samme karakter.

Det benyttes karakterskala A -  F.

Sensorordning

Emneansvarlig sensurerer sammen med ekstern eller intern sensor.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen må tas ved neste ordinære eksamen i emnet.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Hannemyr, G., Liestøl, G., Rasmussen, T., 2015. Digitale medier: teknologi, anvendelser, samfunn, 3. utg. Universitetsforlaget, Oslo.

Ytreberg, E., 2006. Medie- og kommunikasjonsteori. Universitetsforlaget, Oslo.

I tillegg vil utvalgte artikler og undervisningsmateriale gjøres tilgjengelig ved kursstart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. juli 2020 03:01:18