Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Tom Heine Nätt
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITF15015 Innføring i datasikkerhet (Vår 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i:

 • bachelorstudiet i digitale medier
 • bachelorstudiet i informatikk - design og utvikling av IT-systemer
 • Informasjonsteknologi, årsstudium

Valgfritt emne for øvrige.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Grunnleggende kunnskaper innen programmering, webteknologi og generell IT.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

KUNNSKAP

Studenten kan

 • gjøre rede for hackeres motivasjon
 • forklare ulike sikkerhetsutfordringer og hvordan disse kan håndteres
 • gjøre rede for ulike teknologiske og ikke-teknologiske teknikker som hackere benytter

FERDIGHETER

Studenten kan

 • utføre enkle angrep (for å forstå hvordan de skal beskytte seg mot disse)
 • finne og begrense ulike sikkerhetstrusler
 • administrere og drifte sikkerheten i en bedrift

GENERELL KOMPETANSE

Studenten kan

 • forstå hvorfor sikkerhetsaspektet er viktig
 • finne og sette seg inn i nødvendig teknisk informasjon

Innhold

 • Hva er datakriminalitet, og hvorfor bedrives dette?
 • Angrep på Internettbaserte tjenester
 • Angrep på applikasjoner, systemer og infrastruktur
 • Ulike former for skadelig programvare (f.eks. virus, ormer og trojanere)
 • Social engineering
 • Gjennomgang av kjente angrep

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og obligatoriske oppgaver.

Arbeidsomfang

4 timer/uke forelesning + labtimer

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

I løpet av emnet vil det bli gjennomført inntil 6 prosjekter. Alle disse prosjektene må leveres til nærmere definerte frister.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen
4 timers skriftlig
eksamen. Ingen hjelpemidler tillatt.
Emnet vurderes med bokstavkarakterene A-F.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

- Midtsemesterevaluering (frivillig)
- Sluttevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en emnerapport på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet.
Emnerapporten behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturlisten er sist endret 16. november 2017. Det tas forbehold om endringer før semesterstart.

Nätt og Heide, "Datasikkerhet - Ikke bli svindlerens neste offer" (2015), ISBN: 978-82-05-48026-1

Nettressurser og utdelt materiale som gjøres tilgjengelig på emnets nettside.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. des. 2019 19:01:49