Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Einar von Krogh
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITF20415 Systemprogrammering med Windows (Vår 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgfritt emne.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Emnet forutsetter kunnskaper tilsvarende emnet Objektorientert programmering.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten kan:

 • Windows operativsystem
 • design og programmering av integrerte kretser (Embedded Systems)
 • utvikling av prosjekter med Raspberry Pi

Ferdigheter

Studenten kan utvikle programmer med følgende verktøy:

 • Scratch
 • Python
 • C/C++
 • C#

Generell kompetanse

Studenten vet hvordan datamaskinsystemer fungerer og hvordan å lage datasystemer med ulike programmeringsverktøy.

Innhold

 • Innføring i Windows operativsystem.
 • Hvordan programmer kjører på en datamaskin og hvordan programmer kommuniserer med operativsystem og maskinvare.
 • Tråder og parallellprogrammering. Ulike synkroniseringsmekanismer.
 • Innføring i Windows Server, Hyper-V og Cloud Computing.
 • Nettverksprogrammering med Windows Sockets.
 • Sanntidssystemer. Tilstandsmaskiner.
 • Design og programmering av integrerte kretser (Embedded Systems).
 • Utvikling av Software prosjekter og elektroniske Hardware prosjekter med Raspberry Pi.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvinger og prosjektoppgave.

Arbeidsomfang

4 timer forelesning + øving pr uke.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • 8 individuelle øvinger
 • 1 prosjektoppgave i gruppe

Alle innleveringer er obligatoriske og må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Fire timers individuell, skriftlig eksamen.
Hjelpemiddel: Tre A4-ark (seks sider) med egne notater.

Det gis bokstavkarakter A - F.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

-    Midtsemesterevaluering (frivillig)
-    Sluttevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en emnerapport på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Emnerapporten behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Krogh, Einar: Introduction to Windows Operating System (Kompendium)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. juli 2020 03:05:25