Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Robert Roppestad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITD30005 Industriell IT (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i

 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Y-veien
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Tress

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende emnene Matematikk 1 og Programmering 2.

Undervisningssemester

5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten 

 • har gode kunnskaper om utvikling og anvendelse av industrielle IT-systemer
 • har kunnskap om fagområdets historie og utvikling, og dets betydning for utvikling av effektive og smarte løsninger.

Ferdigheter

Studenten 

 • behersker metoder og verktøy som trengs for å styre og visualisere industrielle prosesser
 • kan benytte Matlab og programmeringsspråk for å utvikle industrielle IT-løsninger
 • behersker bruk av numeriske metoder i digitale løsninger

Generell kompetanse

Studenten 

 • forstår hvordan metoder for styring er basis for effektiv og automatisert produksjon i industri og næringsliv.
 • har kunnskap om begreper og terminologi innenfor emnets temaer

Innhold

Emnet vil omhandle følgende temaer.

 • Behandling av digitale og analoge signaler.
 • Tids- og frekvensrespons analyse.
 • De vanligste metoder for styring og regulering.
 • Samplede systemer.
 • Utvikling av numeriske løsninger for styring og filtrering.
 • Praktisk bruk av datamaskiner til måling, styring, overvåking og visualisering.
 • Introduksjon til feltbuss systemer.
 • Introduksjon til PLS - Programmerbare Logiske Styringer.
 • Bruk av MatLab til beregninger og analyse.
 • Praktiske oppgaver/prosjekter for å underbygge teorien.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid, prosjekt og laboratorieøvinger.

Arbeidsomfang

Ca 250 timer.

4 timer forelesning + øvinger/lab/prosjekt per uke.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • 2 øvinger
 • 4 praktiske laboratorieoppgaver/prosjekter

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Skriftlig eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakter A-F.

Hjelpemidler til eksamen:

 • To A4-ark (fire sider) med egne notater.
 • Kalkulator som deles ut på eksamensdagen.

Sensorordning

Emneansvarlig sensurerer sammen med ekstern eller intern sensor.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 02. januar 2017.

Nettbaserte ressurser og materiale utdelt fra faglærer som legges ut på høgskolens læringsplattform.

Støttelitteratur:

 • Mikell Grover: Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing, ISBN-13: 978-1292076119
 • Dag Håkon Hanssen: Programmerbare Logiske Styringer, ISBN 9788251926447
 • Finn Haugen: Reguleringsteknikk, ISBN 9788232102174
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. des. 2019 12:53:35