Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Georgios Marentakis
Undervisningsspråk:
Norsk eller engelsk
Varighet:
½ år

ITF10219 Programmering 1 (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk i

 • bachelorstudiet i informatikk - design og utvikling av IT-systemer
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data 
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Y-veien 
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Tress
 • bachelorstudiet i informasjonssystemer
 • informasjonsteknologi, årsstudium - profil 1 og 2

Undervisningssemester

Bachelorstudie i ingeniørfag, data: 1.semester (høst)
Årsstudium i informasjonsteknologi: 1.semester (høst)
Bachelorstudie i informasjonssystemer: 1.semester (høst)
Bachelorstudie i informatikk - design og utvikling av IT-systemer: 1.semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten kan

 • gjøre rede for grunnleggende programmeringsstrukturer
 • gjøre rede for prinsipper rundt utvikling av programvare

Ferdigheter

Studenten kan

 • på egen hånd beskrive problemer og løse dem ved hjelp av programmering

Generellkompetanse

Studenten kan

 • sette seg inn i andre programmeringsspråk enn de som benyttes i dette emnet

Innhold

Hovedfokus i emnet vil være å lære seg grunnleggende programmering, f.eks. bruk av variabler, kontrollstrukturer, funksjoner, objekter, metoder og filbehandling. Det å kunne finne og rette feil i sin egen programkode, og å lese dokumentasjon, vil også være sentrale temaer.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, obligatoriske oppgaver og veiledning på laboratorium.

Arbeidsomfang

Ca 250 timer.

4-8 timer forelesninger + øvinger per uke.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Det gis inntil 6 tester i løpet av semesteret. Dersom en test ikke bestås må studenten gjøre et sett med øvingsoppgaver tilhørende testens tema, samt delta i kollokviegrupper arrangert av studentassistentene i emnet.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

4 timer skriftlig eksamen. Tillatt hjelpemiddel: fire egenproduserte A4-sider. Det gis bokstavkarakter A-F.

Sensorordning

Emneansvarlig sensurerer sammen med ekstern eller intern sensor.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen tas samtidig med neste ordinære eksamen.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 2. mai 2016.

Jostein Nordenegen og Tom Heine Nätt: Programmering i Java Script, 2016, ISBN:9788205490093.

Nettressurser som vil gjøres tilgjengelige på emnets nettside.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. sep. 2020 21:21:02