Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Lars Vidar Magnusson
Undervisningsspråk:
Se pkt. Undervisnings- og læringsformer
Varighet:
½ år

ITF21219 Datagrafikk (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i

 • bachelorstudiet i informatikk (kull 2017)

Valgfritt emne for øvrige.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende emnet Diskret matematikk.

Undervisningssemester

Bachelorstudie i informatikk - design og utvikling av IT-systemer (Kull 2017 og 2018): 5.semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten

 • forstår grunnleggende prinsipper og matematikk i datagrafikk

 • har god kjennskap til grafikkbibliotek

 • har kjennskap til samtidig prosessering på ulike typer prosessorer

Ferdigheter

Studenten

 • kan designe og programmere interaktive 3D applikasjoner

 • har erfaring med ulike interaktive teknikker 

 • kan sette seg inn i ukjente programmeringsgrensesnitt

Generell kompetanse

Studenten kan

 • planlegge og visualisere i rommet

 • utnytte potensialet i moderne maskinvare med lavnivå-programmering

Innhold

Første del av emnet vil være en gjennomgang av grunnleggende prinsipper i datagrafikk, samt etablering av programmeringsplattformer for utvikling.

Andre del av emnet vil prosjektrettet.

Undervisnings- og læringsformer

Prosjektarbeid, forelesninger og laboratorieveiledning.

Dersom studenter fra internasjonale samarbeidspartnere deltar i undervisningen, vil den bli gjennomført på engelsk.

Arbeidsomfang

Ca 250 timer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Inntil 4 stk obligatoriske innleveringer.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell mappeinnlevering

Mappen inneholder følgende elementer:

 • et selvutviklet program som ivaretar pensum

 • en rapport/artikkel (ca. 6-12 sider) som beskriver programmet/prosjektet

Mappen vurderes som en helhet og det gis en samlet karakter.

Det benyttes karakterskala A - F.

Sensorordning

Emneansvarlig sensurerer sammen med ekstern eller intern sensor.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ny og utsatt eksamen må alle mappens elementer leveres på nytt.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteratur gjøres tilgjengelig innen 1. juni 2019.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. des. 2019 15:53:34