Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Sukalpa Chanda
Undervisningsspråk:
Norsk eller engelsk.
Varighet:
½ år

ITF22519 Innføring i operativsystemer (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i:

 • Bachelorstudium i informatikk - design og utvikling av IT-systemer

Valgfritt emne for øvrige.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskaper i programmering tilsvarende emnet Programmering 2.

Undervisningssemester

Bachelorstudiet i ingeniørfag, data (Kull 2018 og 2019): 5.semester (høst)
Bachelorstudiet i informasjonssystemer (Kull 2019): 5.semester (høst)
Bacehlorstudiet i informatikk - design og utvikling av IT-systemer (Kull 2018 og 2019): 3.semester (høst)

3. eller 5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten forstår

 • hvorledes vanlige operativsystemer er bygget opp
 • hvorledes et operativsystem håndterer:
  • minnet
  • filsystemer og permanente lagringsmedia
  • øvrig maskinvare
  • programmer, prosesser og tråder
  • sikkerhet og feilsituasjoner
 • grunnleggende bruk av operativsystemet Linux
 • scripting og systemprogrammering i Linux

Ferdigheter

Studenten kan

 • bruke operativsystemet Linux til å håndtere (spesielt tekstlige) data og løse vanlige databehandlingsproblemer
 • scripting og systemprogrammering i Linux på videregående nivå

Innhold

Generelt om operativsystemer:

 • Oppbygning av maskinvaren
 • Oppbygning av operativsystemet
 • Prosesshåndtering
 • Minnestyring
 • Permanent lagring og filsystemer
 • Sikkerhetsproblematikk

Spesielt om Linux:

 • Historikk
 • Oppbygning og implementasjon
 • Bruk av Linux
 • Shell og GUI
 • Scripting
 • Sikkerhet

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvinger og veiledning.

Arbeidsomfang

Ca 250 timer.

4 timer forelesning per uke, øvinger og veiledning.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Inntil 6 obligatoriske oppgaver

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstilles seg til eksamen.

Eksamen

Skriftlig eksamen

4 timer skriftlig eksamen. Det benyttes  karakterskala A-F.

Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt.

Sensorordning

Emneansvarlig sensurerer sammen med ekstern eller intern sensor.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteratur gjøres tilgjengelig innen 1. juni 2019.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. aug. 2020 10:20:59