Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Marius Geitle
Undervisningsspråk:
Se pkt. Undervisnings- og læringsformer.
Varighet:
½ år

ITL25019 Big Data: lagring og bearbeiding (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i:

 • bachelorstudiet i informatikk - design og utvikling av IT-systemer (kull 2017)
 • bachelorstudiet i informasjonssystemer (kull 2017 og 2018)
 • bachelorstudiet i informasjonssystemer med fordypnng i Software Engineering og Business Intelligence

Valgfritt emne for øvrige.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende emnet Databasesystemer/Databaser.

Undervisningssemester

Bachelorstudiet i ingeniørfag, data (Kull 2017): 5.semester (høst)
Bachelorstudiet i informatikk - design og utvikling av IT-systemer: 5.semester (høst)
Bachelorstudiet i informasjonssystemer: 5.semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten

 • forstår utfordringene med skalerbarhet, heterogenitet, sikkerhet og feilhåndtering i distribuerte systemer
 • forstår hvordan store datamengder kan bli fordelt utover et stort antall maskiner
 • forstår oppbyggingen av distribuerte systemer for store datamengder

Ferdigheter

Studenten kan

 • designe og implementere løsninger for distribuert datalagring og behandling av store og distribuerte datamengder.
 • forklare, teste og analysere ytelsen til distribuerte systemer

Generell kompetanse

Studenten kan

 • utvikle og bruke systemer for lagring og bearbeiding av store datamengder

Innhold

Anvendelse av og teori om

 • viktige distribuerte filsystemer
 • modeller for distribuert databehandling slik som map reduce
 • viktige distribuerte og parallelle algoritmer
 • systemer for distribuert databehandling

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning, prosjektarbeid og veiledning.

Dersom studenter fra internasjonale samarbeidspartnere deltar i undervisningen, vil den bli gjennomført på engelsk.

Arbeidsomfang

Ca 250 timer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Inntil 4 stk obligatoriske innleveringer.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell mappeinnlevering

Mappen inneholder følgende elementer:

 • en sammenligning av modeller på et valgt problem
 • en rapport som beskriver prosjektet

Mappen vurderes som en helhet og det gis en samlet karakter.

Det benyttes karakterskala A - F.

Sensorordning

Emneansvarlig sensurerer sammen med ekstern eller intern sensor.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ny og utsatt eksamen må alle mappens elementer leveres på nytt.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteratur gjøres tilgjengelig innen 1. juni 2019

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2020 20:22:57