Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlige:
 • Klaudia Carcani
 • Susanne Koch Stigberg
Undervisningsspråk:
Se pkt. Undervisnings- og læringsformer
Varighet:
½ år

ITM11319 Designmetoder (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i

 • bachelorstudiet i digitale medier og design

Valgfritt emne for øvrige.

Undervisningssemester

Bachelorstudiet i digitale medier og design (Kull 2019): 1.semester (høst)
Bachelorstudiet i digitale medier og design (Kull 2017 og 2018): 3.semester (høst)
Bachelorstudiet i informasjonssystemer (Kull 2017 og 2018): 5.semester (høst)

Årsstudium i informasjonsteknologi, profil 3 (Kull 2019): 1.semester (høst) 

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

Studenten

 • kjenner til sentrale teorier og begreper innen design thinking
 • kjenner til ulike metoder for forstå brukerens behov, idéskaping, prototyping og evaluering

Ferdigheter

Studenten kan

 • arbeide med brukere og involvere dem i designprosessen
 • skape innovative designkonsepter
 • utvikle og evaluere prototyper
 • knytte eget arbeid til eksisterende teorier og begreper innen design thinking

Generell kompetanse

Studenten har opparbeidet kompetanse i kritisk lesing og refleksjon, samt skaffet erfaring med prosjektarbeid i gruppe.

Innhold

Emnet er delt i fem hovedtemaer:

 • Hva er design thinking?
 • Metoder for å forstå brukerens behov
 • Metoder for idéskaping
 • Metoder for prototyping
 • Metoder for evaluering

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, veiledning, lab-øvelser, prosjektarbeid og essayskriving.

Dersom studenter fra internasjonale samarbeidspartnere deltar i undervisningen, vil den bli gjennomført på engelsk.

Arbeidsomfang

Ca 250 timer.

4 timer forelesning per uke, lab-øvelser og veiledning.

Eksamen

Mappeeksamen i gruppe

Mappeeksamen bestående av opp til 5 leveranser. Leveransene må leveres innen gitte frister og etter spesifikasjoner gitt av emneansvarlig. Karakteren settes basert på en helhetsvurdering. Hele gruppen gis samme karakter.

Det benyttes karakterskala A -  F.

Sensorordning

Emneansvarlig sensurerer sammen med ekstern eller intern sensor.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ny og utsatt eksamen må alle mappens elementer leveres på nytt. Ny og utsatt eksamen må tas ved neste ordinære eksamen i emnet.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 11. januar 2019.

Design Thinking - a  collection of topical content and literature [WWW Document], 2018, interaction-design.org URL https://www.interaction-design.org/literature/topics/design-thinking (accessed 11.1.19).

DesignKit by IDEO - [WWW Document], 2018, URL http://www.designkit.org/ (accessed 11.1.19)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2020 13:20:44