Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Lars Emil Skrimstad Knudsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITF10611 Objektorientert programmering (Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne som inngår i

 • Bachelorstudiet i ingeniørfag - data 
 • Bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Y-veien 
 • Bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Tress 
 • Bachelorstudiet i informatikk - design og utvikling av IT-systemer 
 • Bachelorstudiet i informasjonssystemer

Valgfritt emne for øvrige.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende emnet Innføring i programmering.

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten har tilegnet seg kjennskap til grunnleggende objektorienterte prinsipper. Dette inkluderer:

 • Objekter og klasser
 • Arv
 • Polymorfisme
 • Innkapsling
 • Abstrakte metoder og klasser
 • Grensesnitt (interfaces)

Ferdigheter

Studenten

 • behersker de grunnleggende objektorienterte prinsippene, implementert i Java
 • behersker et integrert utviklingsmiljø
 • er kjent med kompilering, kjøring og testing av Java-programmer, samt utvalgte designpatterns, Javas Collection API, enkel GUI-programmering og strømmer (filer og nettverkskommunikasjon)
 • kan benytte Javas API-dokumentasjon for selv å finne ut hvordan Javas standardklasser kan brukes i implementasjon
 • kan koble et program mot en database og lese fra og skrive til denne

Generell kompetanse

Studenten

 • har tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap om emnet til å kunne planlegge, utvikle og diskutere implementasjoner i Java. Særlig vekt er lagt på objektorientert tankegang, bruk av objektorientert terminologi og fornuftig bruk av kommentarer i kildekode (Javadoc).

Innhold

 • Programutvikling: Bruk av et integrert utviklingsmiljø (IDE), utvikling av applikasjoner med grafiske brukergrensesnitt. Algoritmeutvikling, testing, feilsøking og dokumentasjon. Kobling av program mot en database og lese fra og skrive til denne.
 • Objektorientert programmering i Java: klasser, metoder, objekter, referanser, arv, klassehierarkier, grensesnitt og polymorfisme.
 • Filbehandling: binære filer, tekstfiler og objektserialiserte filer.
 • Unntakshåndtering.
 • Hendelsesdrevet programmering.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og organiserte øvingstimer med studentassistenter. 

Arbeidsomfang

Ca 240 timer.

4 timer forelesning + øving per uke.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Inntil 10 obligatoriske oppgaver leveres i løpet av semesteret

Alle innleveringer må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Fire timers individuell, skriftlig eksamen.
Hjelpemiddel: To A4-ark (fire sider) med egne notater.

Det gis bokstavkarakter A - F.

Sensorordning

Emneansvarlig sensurerer sammen med ekstern eller intern sensor.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 3. desember 2018.

Java: A Beginner's Guide, Eighth Edition, Schildt, Herbert. ISBN: 9781260440218

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. aug. 2020 23:30:54