Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Tom Heine Nätt
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITF15015 Innføring i datasikkerhet (Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i:

 • bachelorstudiet i informatikk - design og utvikling av IT-systemer

 • bachelorstudiet i informasjonssystemer

 • Informasjonsteknologi, årsstudium

Valgfritt emne for øvrige.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskaper i:

 • programmering tilsvarende emnet Innføring i programmering
 • webteknologi tilsvarende emnet Webutvikling
 • generell IT

Undervisningssemester

2., 4. og 6. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

KUNNSKAP

Studenten kan

 • gjøre rede for hackeres motivasjon
 • forklare ulike sikkerhetsutfordringer og hvordan disse kan håndteres
 • gjøre rede for ulike teknologiske og ikke-teknologiske teknikker som benyttes til beskyttelse og som hackere benytter for angrep

FERDIGHETER

Studenten kan

 • utføre enkle angrep (for å forstå hvordan de skal beskytte seg mot disse)
 • finne og begrense ulike sikkerhetstrusler
 • administrere og drifte sikkerheten i en bedrift
 • håndtere sikkerhet i privatlivet

GENERELL KOMPETANSE

Studenten kan

 • forstå hvorfor sikkerhetsaspektet er viktig
 • finne og sette seg inn i nødvendig teknisk informasjon

Innhold

 • Hva er datakriminalitet, og hvorfor bedrives dette?
 • Angrep på Internettbaserte tjenester
 • Angrep på applikasjoner, systemer og infrastruktur
 • Ulike former for skadelig programvare
 • Social engineering
 • Sikkerhetsbevissthet i privat- og arbeidsliv
 • Introduksjon til sikkerhetsarbeid/sikkerhetsledelse og tilhørende begreper
 • Kort introduksjon til kryptering

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og obligatoriske oppgaver.

Arbeidsomfang

Ca 240 timer.
4 timer/uke forelesning + labtimer

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

I løpet av emnet vil det bli gjennomført inntil 6 prosjekter. Alle disse prosjektene må leveres til nærmere definerte frister.

Å benytte kunnskap og teknikker som læres i emnet mot medstudenter, ansatte eller skolens infrastruktur uten at dette på forhånd er avtalt vil kunne medføre at studenten ikke får ta eksamen i emnet.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen
4 timers skriftlig
eksamen. Ingen hjelpemidler tillatt.
Emnet vurderes med bokstavkarakterene A-F.

Sensorordning

Emneansvarlig sensurerer sammen med ekstern eller intern sensor.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen tas samtidig med neste ordinære eksamen.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 8. februar 2018.

Nätt og Heide, "Datasikkerhet - Ikke bli svindlerens neste offer" (2015), ISBN: 978-82-05-48026-1

Nettressurser og utdelt materiale som gjøres tilgjengelig på emnets nettside.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. aug. 2020 19:21:54