Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Tore Marius Akerbæk
Undervisningsspråk:
Se pkt. Undervisnings- og læringsformer
Varighet:
½ år

ITM20718 Grafisk design (Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk for

  • bachelorstudiet i digitale medier og design
  • Bachelorstudiet i digitale medier

Valgfritt emne for øvrige.

Undervisningssemester

2., 4. og 6. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten forstår prinsipper for grafisk formgiving.

Ferdigheter
Studenten kan bruke de vanligste verktøyene for grafisk formgiving til å kommunisere på flere flater.

Generelle kompetanse
Studenten kan arbeide strukturert med formgiving ved hjelp av grafiske virkemidler på flere flater.

Innhold

Emnet gir en innføring i:

  • bruk av grafiske virkemidler for å kommunisere effektivt i digitale medier.
  • grafiske virkemidler som farge, typografi, layout for flere flater (skjerm, nettbrett og mobil).
  • de vanligste verktøyene for grafisk formgiving.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, praktiske oppgaver med individuell veiledning og programvareundervisning.

Dersom studenter fra internasjonale samarbeidspartnere deltar i undervisningen, vil den bli gjennomført på engelsk.

Arbeidsomfang

Ca 240 timer.
4 timer forelesning pr uke.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Inntil 3 obligatoriske oppgaver. 

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell prosjektoppgave

Utvikling av en presentasjon av studenten for fremtidige arbeidsgivere med grafisk profil og innhold. Grafisk profil skal bestemme farger, typografi og layout for skjerm, nettbrett og mobil.

Karakterskala: A - F.

Sensorordning

Emneansvarlig sensurerer sammen med ekstern eller intern sensor.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ny eller utsatt eksamen må prosjektet leveres på nytt i samråd med emneansvarlig.

Evaluering av emnet

 Dette emnet evalueres på følgende måte:

  • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteratur gjøres tilgjengelig innen 1. desember 2018. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. aug. 2020 03:27:55