Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Emneansvarlig:
Robert Roppestad
Varighet:
½ år

ITD30019 Digital styring og cyber-fysiske systemer (Høst 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i

 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data

 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Y-veien

 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Tress

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende emnene Matematikk 1 og Programmering 2/Objektorientert programmering

Undervisningssemester

For kull 2018 og 2019: 5. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Innhold

Emnet vil omhandle følgende temaer.

 • Behandling av digitale og analoge signaler.

 • Tids- og frekvensresponsanalyse.

 • De vanligste metoder for styring og regulering.

 • Samplede systemer.

 • Introduksjon til kommunikasjonsløsninger benyttet i cyber-fysiske systemer.

 • Introduksjon til Programmerbare Logiske Styringer (PLS).

 • Bruk av MatLab til beregninger og analyse.

 • Praktiske oppgaver/prosjekter for å underbygge teorien.

Detaljert innhold og læringsutbytte vil gjøres tilgjengelig våren 2020.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. nov. 2019 22:02:37