Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Emneansvarlig:
Marius Geitle
Varighet:
½ år

ITF31519 Anvendt maskinlæring (Høst 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i

  • bachelorstudiet i informatikk - design og utvikling av IT-systemer med fordypning i maskinlæring.

Valgfritt emne for øvrige

Absolutte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende emnet Programmering 2/Objektorientert programmering

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende emnene:

  • Statistikk og statistisk programmering.

  • Matematikk 1 (evt. at dette emnet tas i parallell med anvendt maskinlæring)

Undervisningssemester

Bachelorstudie i informatikk - design og utvikling av IT-systemer (Kull 2018 og 2019): 5.semester (høst)

Innhold

Anvendelse av

  • ulike modeller for maskinlæring

  • metoder for finne hyperparametere

  • metoder for evaluering av modeller for maskinlæring

Detaljert innhold og læringsutbytte vil gjøres tilgjengelig våren 2020.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. des. 2019 15:53:43