Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Emneansvarlig:
Tom Heine Nätt
Varighet:
½ år

ITF31619 Webapplikasjoner (Høst 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i:

  • bachelorstudiet i informatikk – design og utvikling av IT-systemer med fordypning i programmering

  • bachelorstudiet i informatikk – design og utvikling av IT-systemer med fordypning i datasikkerhet

Valgfritt emne for øvrige

Absolutte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende emnet Webutvikling

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende emnet Programmering 2/Objektorientert programmering

Undervisningssemester

Bachelorstudie i informatikk - desig og utvikling av IT-systemer (Kull 2018 og 2019): 5.semester (høst)
Bachelorstudie i informasjonssystemer (Kull 2019: 5.semester (høst)

Innhold

Kurset tar for seg teknologier og rammeverk for backend og frontendutvikling.

Detaljert innhold og læringsutbytte vil gjøres tilgjengelig våren 2020.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. sep. 2019 09:54:43