Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Robert Roppestad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITD13019 Datateknikk (Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i

 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data

 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Y-veien 

 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Tress 

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten

 • har gode kunnskaper om grunnleggende digitalteknikk og boolsk algebra

 • forstår oppbygging og virkemåten til mikrokontrollere og datamaskiner

 • har gode kunnskaper om hvordan en mikrokontroller kan programmeres

Ferdigheter

Studenten

 • kan designe og analysere enkle digitale systemer

 • kan benytte måleinstrumenter for analyse av digitale systemer

 • kan koble opp og programmere et mikroprosessorbasert målesystem

Generell kompetanse

Studenten

 • forstår forskjellene mellom et høy- og lav-nivå programmeringsspråk

 • forstår hvordan man kan koble sensorer til en datamaskin

 • har kunnskaper om begreper og terminologi innenfor emnets temaer

Innhold

Følgende emner vil bli berørt:

 • grunnleggende digitalteknikk

 • boolsk algebra

 • tallsystemer og binær aritmetikk

 • porter, vipper, tellere, skiftregister

 • minne og lagringsenheter

 • datamaskinens oppbygning og virkemåte

 • mikroprosessoren og mikrokontrolleren

 • bruk av multimeter, oscilloskop og signalgenerator

 • programmering av en mikrokontroller (Arduino) som utfører måling, styring og overvåking

 • behandling av analoge og digitale IO-signaler

 • oppkobling og testing av ulike sensorer med et Arduino Starter Kit

 • en rekke praktiske oppgaver som underbygger teorien

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvinger og laboratorieoppgaver.

Arbeidsomfang

ca 250 timer.

4 timer forelesning + øvinger/lab per uke.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • 4 øvinger

 • 6 laboratorieoppgaver

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Skriftlig eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakter A-F.

Tillatte hjelpemidler:

 • to A4-ark (fire sider) med egne notater

 • godkjent kalkulator som deles ut på eksamensdagen

Sensorordning

Emneansvarlig sensurerer sammen med ekstern eller intern sensor.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 26. mai 2015.

 • Floyd (2015): Digital Fundamentals, 11th ed. ISBN: 9781292075983

Materiale utdelt av faglærer og nettbaserte ressurser som gjøres tilgjengelig på høgskolens læringsplattform.

Støttelitteratur: Arduino Projects Book (del av Arduino Starter Kit)Exploring Arduino, Jeremy Blum, Wiley.ISBN 978-1-118-54936-0

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. mai 2020 07:22:41