Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Lars Vidar Magnusson
Undervisningsspråk:
Norsk eller engelsk.
Varighet:
½ år

ITF20119 Rammeverk (Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i:

 • bachelorstudiet i informatikk - design og utvikling av IT-systemer med fordypning i programmering og datasikkerhet

Valgfritt emne for øvrige.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskaper i programmering tilsvarende Programmering 1 og Programmering 2.

Undervisningssemester

Bachelorstudie i ingeniørfag, data (Kull 2017): 6.semester (vår)
Bachelorstudie i informatikk - desig og utvikling av IT-systemer (Kull 2018 og 2019): 4.semester (vår)
Bachelorstudie i informatikk - desig og utvikling av IT-systemer (Kull 2017): 6.semester (vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten kan

 • forstå hensikten ved å benytte rammeverk

 • identifisere og velge hensiktsmessige rammeverk

 • grunnleggende prinsipper om rammeverkdesign

 • forstå ulike typer rammeverk

 

Ferdigheter

Studenten kan

 • identifisere og velge hensiktsmessige rammeverk

 • sette seg inn i nye og ukjente rammeverk

 

Generell kompetanse

Studenten kan

 • finne og sette seg inn i nødvendig teknisk informasjon

Innhold

 • Metoder for å identifisere og velge fornuftige rammeverk til en jobben som skal gjøres

 • Lære å sette inn i rammeverk

 • Lære seg å benytte rammeverk

 • Lære seg hvordan rammeverk designes

 • Lære om ulike type rammeverk

Undervisnings- og læringsformer

Prosjektarbeid og forelesninger.

Arbeidsomfang

Ca 250 timer.

Eksamen

Individuelt prosjekt

Prosjektet skal leveres i inntil 4 delleveranser til fastsatte frister.

Prosjektet vurderes med bokstavkarakterene A-F.

Sensorordning

Emneansvarlig sensurerer sammen med ekstern eller intern sensor.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen tas samtidig med neste ordinære eksamen

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteratur gjøres tilgjengelig innen 1. desember 2019.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. des. 2019 03:59:06