Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Tom Heine Nätt
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITF25019 Datasikkerhet i utvikling og drift (Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i:

  • bachelorstudiet i informatikk - design og utvikling av IT-systemer med fordypning i datasikkerhet

Valgfritt emne for øvrige.

Absolutte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende emnet Innføring i datasikkerhet.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende emnet Programmering 2.

Undervisningssemester

Bachelorstudie i ingeniørfag, data: 6.semester (vår)
Bachelorstudie i informatikk - design og utvikling av IT-systemer (Kull 2018 og 2019): 4.semester (vår)
Bachelorstudie i informatikk - design og utvikling av IT-systemer (Kull 2017): 6.semester (vår)
Bachelorstudie i informasjonssystemer (Kull 2019): 4 eller 6.semester, avhengig av fordypning (vår)
Bachelorstudie i informasjonssystemer (Kull 2017): 6.semester

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten kjenner til

  • et utvalg vanlige sikkerhetsproblemer og tilhørende løsninger

Ferdigheter

Studenten kan

  • utvikle programvare og tjenester med høyt fokus på sikkerhet

  • drifte tjenester på en sikker måte

  • identifisere sikkerhetsproblematikk i konkrete tjenester

Generell kompetanse

Studenten

  • forstår hvorfor det er viktig å tenke sikkerhet under utvikling og drift

  • kan sette seg inn i teknisk dokumentasjon og avanserte tekniske problemstillinger

Innhold

  • Vanlige sikkerhetsutfordringer i utvikling, og tilhørende løsninger

  • Vanlige sikkerhetsutfordringer ved drift av tjenester, og tilhørende løsninger

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og prosjektarbeid.

Arbeidsomfang

Ca 250 timer.

4 timer forelesning per uke.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

I løpet av emnet vil det bli gjennomført inntill 5 prosjekter. Alle disse prosjektene må leveres til nærmere definerte frister.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Skriftlig eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Ingen hjelpemidler tillatt.

Emnet vurderes med bokstavkarakterene A-F

Sensorordning

Emneansvarlig sensurerer sammen med ekstern eller intern sensor.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen tas samtidig med neste ordinære eksamen.  

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

  • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Diverse nettressurser som gjøres tilgjengelig på høgskolen læringsplattform.
Litteratur oppdatert 15.11.2019

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. okt. 2020 05:22:14