Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Cathrine Linnes
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

ITL31019 Business intelligence (Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i

  • bachelorstudiet i informasjonssystemer (kull 2018)

  • bachelorstudiet i informasjonssystemer med fordypnng i Software Engineering og Business Intelligence

Valgfritt emne for øvrige.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende emnet Databasesystemer/Databaser

Undervisningssemester

4. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten kan

  • beskrive og forstå behovet for Business Intelligence (BI)

  • forklare moderne konsepter, teorier og forskning innen Business Intelligence (BI).

  • diskutere de sosiale og etiske problemene knyttet til bruken av Business Intelligence i organisasjoner.

Ferdigheter

Studenten kan

  • bruke business intelligence til å formulere og løse virksomhetsproblemer og for å støtte ledelsesmessige beslutninger

  • bruke analyseteknikker for å ta bedre beslutninger

  • arbeide på BI utviklingsprosjekter i et team

Innhold

Organisasjoner opplever en stadig økende tilgjengelighet av data, og business intelligence tilbyr smarte metoder, teknologier og strategier for å behandle denne enorme datamengden.

Emnet gir studentene en bred innføring i fagområdet business intelligence og analyse. I dette emnet får studentene en bedre forståelse av både veletablerte og cutting-edge prosesser som brukes til å hente ut data og for å gjøre om disse dataene til nøkkelressurser for organisasjonen.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvinger og veiledning.

Arbeidsomfang

Ca. 250 timer.

4 timer forelesning + øvinger per uke.

Eksamen

Mappe og individuell skriftlig eksamen

Individuell sluttkarakter settes på bakgrunn av to deleksamener. Hver deleksamen må være bestått for å få hele emnet bestått.

Deleksamen 1: mappe bestående av inntil 4 leveranser som teller 60%. Leveransene (individuelle eller i gruppe) må leveres innen gitte frister og etter spesifikasjoner gitt av emneansvarlig. Karakteren settes basert på en helhetsvurdering. Det gis individuell karakter, karakterskala A -  F.

Deleksamen 2: to-timers individuell skriftlig eksamen som teller 40%. Ingen hjelpemidler tillatt.

Det gis en samlet individuell karakter, karakterskala A - F.

Sensorordning

Emneansvarlig sensurerer sammen med ekstern eller intern sensor.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ny eller utsatt eksamen kan hver eksamensdel avlegges på nytt. Deleksamen 1 kan først gjennomføres ved neste ordinære eksamen.

Ved ny eller utsatt eksamen avtales innholdet i porteføljen med emneansvarlig.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

  • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturliste er sist oppdatert 8. mars 2019.

Sharda, R., Delen, D., & Turban, E. (2018). Business Intelligence, Analytics, and Data Science (4th ed.). Pearson: Harlow, UK. ISBN: 978-1-292-22054-3

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. aug. 2020 04:20:32