Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

LA101DRA Drama 101: Praktisk grunnlag (Høst 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet inngår i Drama 1, 30 studiepoeng, som er første del av årsstudium i Drama.

Undervisningssemester

De tre emnene 'Praktisk grunnlag' (Drama 101), 'Teoretisk grunnlag' (Drama 102) og 'Første produksjon og prosjekt' (Drama 103) utgjør til sammen 30 studiepoeng (Drama 1) og undervisningen er lagt til høstsemesteret.

Innhold

Det skal arbeides med følgende tema i emnet:

 - Fiksjon

- Rolle/Figur

- Kropp/Stemme

- Grunnlagsøvelser

- Improvisasjon

- Egenutvikling

- Relasjonsutvikling

 

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen i emnet er i hovedsak verkstedsarbeid. Verkstedarbeidet krever aktiv deltagelse fra alle studenter, og det vil være både individuelt og i grupper. Det vil bli gitt noen forelesninger. Det legges også vekt på presentasjoner i gruppe og individuelt.

Praksis

Studiet er nært knyttet til praksis, selv om det ikke er veiledet praksis. Dette betyr utprøvning av teknikker og forestillinger for barn og unge gjennom hele studiet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Det er obligatorisk tilstedeværelse i all undervisning, herunder også semesterplanfestede korte studieturer til forestillinger/performance. Dersom studenten har mindre enn 80 % tilstedeværelse, kan det søkes om å framstille seg til eksamen. I så tilfelle må grunnen til fraværet dokumenteres.

Eksamen

Hjemmeeksamen: Studentene arbeider med systematisering av sine erfaringer i en skriftlig hjemmeoppgave. Dette er delvis en loggbok over verkstedsarbeidet, og delvis refleksjonsnotater. Oppgaven leveres i henhold til oppsatt semesterplan, vanligvis i månedsskiftet september/oktober, og skal ha et omfang på ca. 15 sider.

 

Hjemmeeksamen vurderes av to interne sensorer. Det gis karakteren bestått/ikke bestått.

Ved ny eksamen gis det anledning til å forbedre hjemmeoppgaven én gang etter veiledning.

Litteratur

Boal, Augusto: Games for Actroprs and non-Actors, forlaget Drama, Danmark 1995. 257 s.

 

Neelands, Jonothan: Drama i praksis, forlaget Drama, Danmark 1995. 97 s.

 

Hernes, Horn og Reistad: Lek, dans, teater, Tell forlag, Asker 1993. 170 s.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. juli 2020 03:00:59