Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

LA101IDRP Idrett påbygging: friluftsliv (Høst 2007–Vår 2008)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet inngår i Idrett påbygging, 30 studiepoeng.

Undervisningssemester

Undervisningen skjer i blokker i både høst- og vårsemester.

Innhold

Studiet er hovedsakelig lagt opp som ekskursjoner med før- og etterarbeid. Det skal gjennomføres tre ekskursjoner med ulik varighet. To dagers overnattingstur i kystmiljø - kajakk. Tre dagers overnattingstur i fjell og fjord (brevandring og rafting). En fem dagers overnattingstur i alpint landskap.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er lagt opp som ekskursjoner, veiledningsarbeid, basisgruppearbeid og framlegg.

Praksis

Se generell del av studieplanen.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

De praktiske ekskursjonene må være gjennomført med godkjent resultat. For å få godkjent disse kreves det minst 80% aktiv deltaking i hvert kurs. Dersom sykdom/skade eller innvilget søknad om fravær fører til et fravær på over 20%, må studenten bestå en ekstraordinær praktisk/muntlig passeringsprøve i faget. Overstiger fraværet 50%, må emnet tas på nytt.

Eksamen

Mappevurdering

Rapporter (herav minst en Web-presentasjon) fra ekskursjonene utarbeides av basisgruppene og samles i en mappe som karaktersettes ut fra en samlet vurdering. Mappa leveres i vårsemesteret.

 

Intern sensurering der det blir gitt bestått/ikke bestått karakter.

Litteratur

Litteraturliste vil foreligge ved studiestart høst 2007.
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. juli 2020 03:01:00