Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LA101KRO Anatomi/fysiologi og idrettsskader (Høst 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Kroppsøving og Idrett årsstudium, 60 stp

Undervisningssemester

Undervisningen foregår i perioden august - november/desember, første semester.

Innhold

Emnet tar for seg oppbygningen og funksjonen til muskler og skjelett, samt vanlige idrettsrelaterte skader og enkel skadebehandling.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er lagt opp som forelesninger, gruppearbeid og framlegg. Pensumlitteratur brukes i stor grad som utgangspunkt for emnet. IKT blir brukt i undervisningsarbeidet, i basisgruppesammenheng og ved felles forelesninger.

Praksis

Det er ingen praksis knyttet til emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Ingen.

Eksamen

Emnet avsluttes i november/desember, første semester.

Individuell, 6 timers skriftlig eksamen der begge fagområder (anatomi/fysiologi og idrettsskader) vurderes til en samlet karakter. Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensbesvarelsen blir vurdert av intern og ekstern sensor. Det blir benyttet en gradert karakterskala fra A - F, der A er beste karakter, E er dårligste beståtte karakter og F betyr 'ikke bestått'.

Litteratur

Hovedpensum:

 

Schibye, B., K. Klausen. Menneskets fysiologi: hvile og arbejde. København.: Foreningen af Danske Lægestuderendes Forlag., 1992

 

Dahl, H.A. and E. Rinvik. Menneskets funksjonelle anatomi. Oslo.: Cappelen akademisk forlag., 1999

 

Se for øvrig litteraturlista i studieplanen for utfyllende støttepensum.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. des. 2019 15:53:53