Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

LA102DRA Drama 102: Teoretisk grunnlag (Høst 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet inngår i Drama 1, 30 studiepoeng, som er første del av årsstudium i Drama.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Emnet forutsetter at studenten har fulgt undervisningen i emnet 'Praktisk grunnlag' (Drama 101) eller tilsvarende.

Undervisningssemester

De tre emnene 'Praktisk grunnlag' (Drama 101), 'Teoretisk grunnlag' (Drama 102) og 'Første produksjon og prosjekt' (Drama 103) utgjør til sammen 30 studiepoeng (Drama 1) og undervisningen er lagt til høstsemesteret.

Innhold

Tema:

- Europeisk teaterhistorie fram til 1900

- Dramafagets historikk og teoretiske forankring

- Dramaturgi, teateranalyse og teaterkritikk

Undervisnings- og læringsformer

Det gis forelesninger. Studentene jobber med lærestoffet både individuelt og i gruppe. Det vil også legges opp til gruppevise og individuelle presentasjoner.

Det arrangeres en obligatorisk studietur av ca. en halv ukes varighet i løpet av høstsemesteret til Den internasjonale teaterfestivalen i Kristiansand. I særskilte tilfeller kan det avtales alternative obligatoriske opplegg av tilsvarende omfang.

Praksis

Studiet er nært knyttet til praksis, selv om det ikke er veiledet praksis. Dette betyr utprøvning av teknikker og forestillinger for barn og unge gjennom hele studiet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Å se minst to teaterforestillinger etter avtale med faglærer.

Eksamen

Individuell, skriftlig eksamen med varighet 6 timer. Ingen hjelpemidler.

Besvarelsen vurderes av to interne sensorer.  Det benyttes gradert karakterskala fra A-F, der A er beste karakter, E er dårligste beståtte karakter og F betyr ikke bestått.

Eksamen avholdes i oktober/november.

Litteratur

Braanaas, Nils: Dramapedagogisk historie og teori, det 20.de århundre, Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 1999. 365 s.

 

Helgesen, Anne: Figurteatrets historie. Europeisk teaterhistorie fra en annen kant, Tell forlag, Asker 1999, 221 s.

 

Gjervan, Gladsø, Hovik, Skagen: Dramaturgi - forestillinger om teater, Universitetsforlaget, Oslo 2005,

 

Kompendium

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. des. 2019 15:53:54