Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

LA103IDRP Idrett påbygging, trenerfordypning og FOU-oppgave (Høst 2007–Vår 2008)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet inngår i Idrett påbygging, 30 studiepoeng.

Undervisningssemester

Undervisningen foregår både i høst- og vårsemesteret.

Innhold

Metodekurs/statistikk - forelesninger - gruppearbeid.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er lagt opp som forelesninger og veiledning.

Praksis

Se generell del av studieplanen.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Problemstilling og tema for FOU-oppgaven skal godkjennes av veileder. Oppgaven må vurderes til godkjent for at studenten skal kunne framstille seg til muntlig eksamen.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen i vårsemesteret. Varighet: ca. 40 minutter. Eksaminasjonen tar utgangspunkt i FOU-oppgaven og pensum. Det brukes gradert karakter fra A - F, der A er best og E er laveste beståtte karakter. F er ikke bestått. Ekstern sensur.

Litteratur

Litteraturliste vil foreligge ved studiestart høst 2007.
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. juli 2020 03:01:05