Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Emneansvarlig:
Marianne Maugesten
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LA103MAT Matematikk 103: Statistikk, sannsynlighetsregning og funksjoner (Høst 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram


Emnet inngår i Matematikk 1, 30 studiepoeng, og er obligatorisk i allmennlærerstudiet.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav


Studiekompetanse i matematikk

Undervisningssemester

1. semester i 2. studieår

Innhold

I emne Matematikk 103: Statistikk, sannsynlighetsregning og funksjoner vektlegges følgende hovedemner:

funksjonslære, statistikk, sannsynlighetsregning, didaktikk knyttet til de tre matematikkemnene (funksjonslære, statistikk, sannsynlighetsregning), bruk av excel og et grafplottingsprogram, matematikkvansker, jenter, gutter og matematikk

Undervisnings- og læringsformer


Det brukes varierte arbeidsformer: forelesninger, klasseundervisning, oppgaveregning, prosjektarbeid. Arbeidene er både individuelle og utført sammen med andre.

Praksis


Studentene har fire ukers praksis i hvert semester (jfr Plan for praksisopplæring). En av ukene er et praksisbasert prosjekt som kan ha hovedfokus på ett eller flere fag. Utarbeiding av problemstillingen og veiledningen skal foregå i samarbeid mellom trinnteamet og praksisskolen.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

For å kunne fremstille seg til eksamen må studenten ha deltatt på og fått godkjent sju av ni gjensidige studentrettinger.

Eksamen

Individuell, skriftlig eksamen av seks timers varighet.

Tillatte hjelpemidler: Kalkulator

Intern og ekstern sensurering. Gradert karakter fra A-F.

Litteratur

Lysø, K.O: Statistikk og sannsynlighetsregning. Caspar forlag. ISBN: 82-90898-20-7

Kompendium i ligninger og funksjoner som deles ut/legges på nett.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. juli 2020 03:01:05