Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LA201BKHV06 Innføring i animasjonsfilm (Høst 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet inngår som valgfritt emne i studieenheten Kunst og håndverk 2 (30 stp) eller det kan være et selvstendig studium (15 stp).

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.

Undervisningssemester

Undervisningen er samlingsbasert og foregår i høstsemesteret.

Innhold

Hovedtema 1:

1. Kort historisk oversikt og kort innføring i hvordan animasjonsfilm kan brukes i undervisningssammenheng.

2. Dramaturgi - historieoppbygning innen klassisk og abstrakt animasjon. Gjennomgang av manus-, storyboard- og karakterutvikling. Hvordan utvikle et animasjonsprosjekt?

3. Animasjon som filmmedium - Gjennomgang av komposisjonssammensetning og fortellerstil.

 

Hovedtema 2:

4. Praktisk og teknisk gjennomgang av de ulike animasjonsteknikker.

5. Timing og spacing - Kunsten å time historien og animasjonen for å skape rytme både i historien og bevegelsene. Også praktisk gjennomgang av karakterutvikling.

 

Hovedtema 3:

6. Lyd - Enkel lydleggingsgjennomgang. Hva betyr lydbilde og hvordan teknisk å ta opp og legge på lyd? Innenfor alle disse emnene er det utstrakt visning av film for å eksemplifisere.

7. Redigering - Enkel gjennomgang av redigering. Hva betyr et klipp i en film? Vise hva det betyr for å skape rytme og sammenheng i filmarbeidet.

 

Hovedtema 4:

8. Samlingen omfatter i hovedsak veiledning, legges til et par uker før eksamen og er spesielt tenkt som praktisk veiledning og rom for uttesting for studentene når de skal i gang med egne eksamensprosjekter. Studentene skal også her reflektere over mulighetene for bruk av animasjonsfilm i undervisningssammenheng.

Undervisnings- og læringsformer

Beskrivelse av hvordan studiet er organisert:

Studiet/emnet består av samlinger som inneholder både teoretisk og praktisk arbeid. Antallet samlinger og omfanget av dem vil framgå av semesterplanen. Studiet går over ett semester.

 

 

Presisering:

Workshop-preget undervisning med utstrakt bruk av øvelser for å oppmuntre til egeninnsats.

Praksis

Studiearbeidet organiseres slik at arbeid med teoristoffet knyttes til praktisk arbeid med de ulike områdene knyttet til animasjonsfilm.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Underveisvurdering

Etter hver samling får studentene en obligatorisk oppgave basert på det tema de har arbeidet med.

Oppgaven leveres så til neste samling, og følges av en veiledende, muntlig tilbakemelding.

Studentene vil få slik tilbakemelding på hver av de obligatoriske oppgavene i arbeidsmappen, slik at de kan vurdere sin egen studieframgang.

 

Arbeidsmappe

Studentene leverer en arbeidsmappe i slutten av studiet. Arbeidsmappen skal være en samling av de obligatoriske oppgavene som utføres etter de tre første samlingene. Oppgavene relateres til tema i hver samling, og består av følgende oppgaver:

 

Samling 1: Lage et manus og storyboard som inneholder karakterutvikling

Samling 2: Animere en scene eller en sekvens fra en tenkt film

Samling 3: Lage en plan for gjennomføring av en workshop i skolesammenheng og lydlegge sekvensen fra arbeidskravet i Samling 2.

 

Godkjent arbeidsmappe er et vilkår for framstilling til eksamen.

Eksamen

1. Underveisvurderingen

Studentene vil få muntlig tilbakemelding på hver av de obligatoriske oppgavene i arbeidsmappen, slik at studentene kan vurdere sin egen studieframgang.  

2. Sluttvurdering 

Godkjente arbeidskrav er et vilkår for framstilling til eksamen. 

Eksamensform

Muntlig eksamen består av en praktisk del hvor studentene presenterer sin ferdig produserte animasjonsfilm med lyd, av max. 4 minutters varighet. (Filmen bygger på erfaringene fra arbeidet med oppgavene i arbeidsmappen, og er utviklet i løpet av semesteret.) 

Etter dette følger en samtale som tar utgangspunkt i det praktiske arbeidet. I samtalen kreves det også at studenten reflekterer over eget produkt og over bruk av animasjon i læringssituasjoner.

Varighet: ca. 25 min.  

Det gis en samlet, helhetlig karakter for den praktiske delen av eksamen og eksamenssamtalen. Ved tvil om karakteren, skal den praktiske delen være utslagsgivende.

 Det benyttes en gradert karakterskala fra A %3 F, der A er beste karakter, E er dårligst beståtte karakter og F betyr %Dikke bestått%D. Intern og ekstern sensor.

Litteratur

Litteraturlisten blir oppdatert ved semesterstart

Hovedbøker:

"The animation book" Kit Laybourne, 272 sider. Isbn: 0517886022  

"Animasjon i Norge" Gunnar Strøm, 57 sider. 

"Timing for animation" Harold Whitaker & John Halas. Isbn: 0-240-50871-8 ca. 250 sider

 "Teaching film animation to children" Yvonne Andersen 

 

Kompendium 360 sider (sammensatt av div. animasjons- og filmkunnskapslitteratur)   

Kapitler fra:

"Animation from script to screen" Shamus Culhane. kap. 1,3,5+6 (Tot. 48 sider). Isbn: 0312050526  

"Levende bilder - innføring i filmkunnskap" Gudmund Hummelvoll, Nils Klevjer Aas, Bitten Linge.kap. 3+6 (Tot. 96 sider). Isbn: 8202104602

Animation, Roger Noake. kap. 2. London 1988 (Tot. 20 sider)

"Visual scripting", John Halas. fra s. 6-29 (Tot.26 sider) 

"The animators survival kit", Richard Williams. s. 11-70 + 84-99 (Tot. 74 sider) 

Cartoon Animation, Preston Blair, fra s. 8-31 (Tot. 23 sider). Isbn: 1560100842 

www.makemovies.co.uk/scriptwriting_frame.htm

Karakterutvikling og manusutvikling, Stan Hayward, (Tot. 68 sider) 

Scripwriting for animation, Stan Hayward. s.82-87 The soundtrack (Tot. 5 sider)

 

Animasjonsfilmene som blir vist underveis i studiet er også en del av pensum.

 

ANBEFALT LITTERATUR:

"The animators survival kit" Richard Williams. side. 11-41, 47-70, 84-99. En god bok for de som vil gå dypere inn i tegneanimasjon.  

"Experimental animation- origins of a new art" Robert Russett and Cecilie Starr. Isbn: 0306803143. En historisk oversikt over utviklingen av eksperimentelle animasjonsteknikker og et abstrakt filmspråk.

Animation Unlimited : Innovative Short Films Since 1940, Faber, Liz, Walters, Helen. Isbn: 1856693465. En oversikt over ulike animasjonsstudioer og animasjonskunstnere. Et flott utvalg av kortfilmer som gir god innsikt i variasjonen av form og uttrykk innen animasjon. Det følger med en DVD med filmer! 

"Cracking Animation: The Aardman Book of 3-D Animation, Lord Peter, Sibley, Brian. Isbn: 050051190X. En bok om 3-D animasjon; spesielt for de som er interessert i 3-D dukker av plastilina. 

Animation Art: From pencil to pixel, the history of cartoon...Beck, Jerry. Isbn.0-06-073713-1. Også en oversikt over ulike animasjonsstudioer og animasjonskunstnere og også en flott bok.

Storytelling in Animation, John Canemaker. Los Angeles 1988.

Anbefalte nettsider:

http://www.animationarena.com

http://www.animationarena.com/2d-animation.html 

www.donbluth.com/academy.html 

www.mag.awn.com

www.mag.awn.com/index.php?ltype=all&sort=date&article_no=2223

www.adigitaldreamer.com

www.adigitaldreamer.com/articles/animation-storyboard.htm 

www.animationnation.com/

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. juli 2020 03:01:06