Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LA204MAT Matematikk 204: Geometri (Høst 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram


Emnet inngår i Matematikk påbygging.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav


Matematikk 1 (30 studiepoeng) eller tilsvarende.

Undervisningssemester


Undervisningen går over ett semester. Dersom det bare tilbys 30 studiepoeng i Matematikk påbygging i løpet av ett studieår, vil emnet gå i høst- og vårsemesteret annethvert år.

Innhold


Geometri, bevisføring, konstruksjoner og beregninger, trigonometriske ligninger.

Undervisnings- og læringsformer


Forelesninger, regneøvelser, seminar.

Praksis

Se studieplanens generelle del.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen


Emnet har ingen formelle arbeidskrav. Studenter som ikke skal ha praksis blir pålagt en oppgave som må godkjennes av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen. Se studieplanens generelle del.

Eksamen


Skriftlig eksamen av 4 timers varighet i undervisningssemesteret. Tillatt hjelpemiddel: Kalkulator uten grafisk funksjon.

Eksamensbesvarelsen vurderes av en ekstern og en intern sensor. Det brukes bokstavkarakterer der A er beste og E dårligste karakter for bestått. F betyr ikke bestått.

Litteratur


Løset, Laila: Geometrikompendier. HiØ.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. juli 2020 03:01:07