Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

LA201DRA Drama 201:Skuespillerteknikker (Vår 2008)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet inngår i Drama 2, 30 studiepoeng, som er andre del av årsstudium i Drama.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Alle emnene i Drama 2 bygger på gjennomført Drama 1 (første del av årsstudium i Drama/teater, 30 studiepoeng) eller tilsvarende.

Undervisningssemester

De tre emnene 'Skuespillerteknikker' (Drama 201), 'Teater og samfunn' (Drama 202) og 'Andre produksjoner og prosjekt' (Drama 203) utgjør til sammen 30 studiepoeng (Drama 2) og undervisningen er lagt til vårsemesteret.

Innhold

Tema i emnet er:

- Karakter

- Teatersport

- Tydelighet/bevissthet om kroppsuttrykk

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen i emnet er i hovedsak verkstedsarbeid. Verkstedarbeidet krever aktiv deltagelse fra alle studenter, og det vil være både individuelt og i grupper med etterfølgende presentasjoner. Det vil bli gitt noen forelesninger. Det vil bli lagt en studietur til utlandet i begynnelsen av semesteret, for å se og oppleve teater og drama både ved teatrene, skolene og de pedagogiske lærestedene.

Praksis

Studiet er nært knyttet til praksis, selv om det ikke er veiledet praksis. Dette betyr utprøvning av teknikker og forestillinger for barn og unge gjennom hele studiet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Det er obligatorisk tilstedeværelse i all undervisning, herunder også semesterplanfestede korte studieturer til forestillinger/performance. Dersom studenten har mindre enn 80 % tilstedeværelse, kan det søkes om å framstille seg til eksamen. I så tilfelle må grunnen til fraværet dokumenteres.

Eksamen

Hjemmeeksamen: Eksamen består av en individuell hjemmeoppgave som skal referere og reflektere de ulike verkstedsarbeidene studenten har gjennomført, og dens omfang skal være ca. 15 sider.

 

Hjemmeeksamen vurderes av to interne sensorer og den vurderes til bestått/ikke bestått. Eksamen avholdes vanligvis i begynnelsen av februar.

 

Ved ny eksamen gis det anledning til å forbedre hjemmeoppgaven én gang etter veiledning.

Litteratur

Johnstone, Keith: Improvisation og teatersport, Forlaget Drama, Danmark 1997, 270 s.

 

Øyen, Torill: Grunnutdanning for skuespillere, Tell forlag, Asker 2001.

 

Eskild, Hilde og Benedicte Hambro: Snikk, snakk, snute. En praktisk bok om muntlig fortelling, Ganesa Forlag, Tårnåsen 2002, 190 s.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. aug. 2020 03:02:36