Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LA102IDRP Idrett påbygging: laboratoriearbeid, testmetodikk, idrett, kosthold, prestasjon (Høst 2010)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet inngår i Idrett påbygging, 30 studiepoeng.

Undervisningssemester

Undervisningen foregår i høstsemesteret.

Innhold

Forelesninger, basisgruppearbeid og laboratoriedemonstrasjoner.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er lagt opp som forelesninger, veiledningsarbeid, basisgruppearbeid og framlegg.

Praksis

Se generell del av studieplanen.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Det skal utarbeides en skriftlig innleveringsoppgave fra hver enkelt basisgruppe i emnet laboratoriearbeid, idrett, kosthold, prestasjon og testmetodikk. Denne vurderes til godkjent/ikke godkjent. Oppgaven skal leveres innen fastsatt frist.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen i høstsemesteret. Varighet: ca. 40 minutter. Det brukes gradert karakterskala fra A - F, der A er best og E er laveste beståtte karakter. F er ikke bestått. Ekstern sensur.

Litteratur

Litteraturliste vil foreligge ved studiestart høst 2010.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. aug. 2020 03:03:31