Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Remmen, Halden
Emneansvarlig:
Marianne Maugesten
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LA103MAT Matematikk 103: Statistikk, sannsynlighetsregning og funksjoner (Høst 2010)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram


Emnet inngår i Matematikk 1 (30 stp), Matematikk årsstudium (60 stp) og er et obligatorisk emne i allmennlærerstudiet.

Undervisningssemester

  • 1. semester (høst) for matematikk 1
  • 3. semester (høst) for allmennlærerutdanningen

Innhold

I emne Matematikk 103: Statistikk, sannsynlighetsregning og funksjoner vektlegges følgende hovedemner:

funksjonslære, statistikk, sannsynlighetsregning, didaktikk knyttet til de tre matematikkemnene (funksjonslære, statistikk, sannsynlighetsregning), bruk av excel og et grafplottingsprogram, matematikkvansker, jenter, gutter og matematikk.

Undervisnings- og læringsformer


Det brukes varierte arbeidsformer: forelesninger, klasseundervisning, oppgaveregning, prosjektarbeid. Arbeidene er både individuelle og utført sammen med andre.

Praksis


Se Forhold mellom teori og praksis i de ulike studieplanene.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

For å kunne fremstille seg til eksamen må studenten ha deltatt på og fått godkjent sju av ni gjensidige studentrettinger.

Eksamen

Individuell, skriftlig eksamen av seks timers varighet.

Tillatte hjelpemidler: Kalkulator

Intern og ekstern sensurering. Gradert karakter fra A-F.

Litteratur

Breiteig T og Venheim R: Matematikk for lærere 1 og 2. 4. utgave. Universitetsforlaget. 2005.ISBN: 10: 82-15-00762-7

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. sep. 2020 03:09:30