Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LA206MAT Matematikk 206: Lineær algebra (Høst 2010)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet inngår i Matematikk påbyggingsstudium (60 studiepoeng).

Forkunnskapskrav utover opptakskrav


Matematikk 1 (30 studiepoeng) eller tilsvarende.

Undervisningssemester

Høst

Innhold


To og tredimensjonale vektorer, lineære ligningssystemer, matriseregning.

Undervisnings- og læringsformer


Forelesninger, seminar og regneøvelser.

Praksis


Se studieplanens generelle del.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Emnet har ingen formelle arbeidskrav. Studenter som ikke skal ha praksis blir pålagt en oppgave som må godkjennes av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen. Se studieplanens generelle del.

Eksamen

Skriftlig eksamen av 4 timers varighet i undervisningssemesteret. Tillatt hjelpemiddel: Kalkulator uten grafisk funksjon.

Eksamensbesvarelsen vurderes av en intern og en ekstern sensor. Det brukes bokstavkarakterer der A er beste og E dårligste karakter for bestått. F betyr ikke bestått.

Litteratur


Sydsæther, Knut og Bernt Øksendal: Lineær algebra : med en innføring i lineær programmering. Oslo. Universitetsforlaget. 1988. 
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. des. 2019 12:58:35