Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Remmen, Halden
Emneansvarlig:
Birger Tollefsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LA102MAT Matematikk 102: Geometri og praktisk regning (Vår 2010)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet inngår i Matematikk 1 (30 stp), Matematikk årsstudium (60 stp) og er et obligatorisk i allmennlærerstudiet.

Undervisningssemester

2. semester (vår)

Innhold

I emnet Matematikk 102 - Geometri og praktisk regning vektlegges følgende hovedmomenter:
geometri, praktisk regning, didaktikk knyttet til de to matematikkemnene (geometri og praktisk regning), differensiering, ulike arbeidsformer i matematikk, ulike læremidler, bruk av Cabri og Excel.

Undervisnings- og læringsformer

Det brukes varierte arbeidsformer: forelesninger, klasseundervisning, oppgaveregning, prosjektarbeid. Arbeidene er både individuelle og utført sammen med andre.

Praksis

Studentene i allmennlærerutdanningen har fire ukers praksis i hvert semester (jfr. Plan for praksisopplæring).

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

For å kunne fremstille seg til eksamen må studenten ha deltatt på og fått godkjent sju av ni gjensidige studentrettinger.

Eksamen

Individuell, muntlig eksamen av ca. 30 minutters varighet.
Tillatt hjelpemiddel: Kalkulator, PC med arbeider innen regneark (arbeidskravene) og geometri.
Intern og ekstern sensurering.
Gradert karakter fra A-F.

 

Litteratur

Breiteig T., Venheim R. (2005): Matematikk for lærere 1 og 2. 4. utgave. Oslo: Universitetsforlaget.

Dåstøl, Geir og Trygve Aasland: Excel-knekkeren. Læremiddelforlaget

Nordberg, G: Matematikk på mellomtrinnet. Gyldendal. ISBN 82-05-30435-1

Litteraturlisten er sist oppdatert 07.08.2007.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. nov. 2019 15:58:30