Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LA103KRO Trenings- og bevegelseslære (Vår 2010)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Kroppsøving og Idrett, årsstudium.

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Undervisningen foregår i perioden januar - februar.

Innhold

Temaer som blir berørt er hurtighet, spenst, styrke og utholdenhet. Det blir utført analyser av ulike teknikker, og studentene skal lage treningsprogram og evaluere dette.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er lagt opp som forelesninger, basisgruppearbeid og framlegg. Pensumlitteratur brukes i stor grad som utgangspunkt for emnet. IKT blir brukt i undervisningsarbeidet, i basisgruppesammenheng og ved felles forelesninger.

Praksis

Det er ingen praksis knyttet til emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Studentene skal levere to gruppeoppgaver. Omfanget på oppgavene er 5-8 A4-sider. Oppgavene må innleveres innen fastsatt frist satt i semesterplanen.

Oppgavene danner grunnlaget for muntlig eksamen i sluttvurderingen.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen. Varighet: ca. 30 min.

 

Emnet avsluttes i andre semester med en muntlig individuell eksamen som tar utgangspunkt i de to innleveringsoppgavene (arbeidskrav) og pensum forøvrig. Intern og ekstern sensurering. Det benyttes gradert karakterskala fra A - F, der A er beste karakter, E er dårligste beståtte karakter og F betyr "ikke bestått".

Litteratur

Gjerset, A. Idrettens treningslære. Oslo.: Universitetsforlaget, 1992

 

Tveit, P. Bevegelseslære: idrett-kropp-teknikk. [Oslo].: Universitetsforlaget: Norges idrettshøgskole; [Rud]: Norges idrettsforbund., 1987

 

Se for øvrig litteraturlista i studieplanen for utfyllende støttepensum

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. sep. 2020 03:10:21