Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Emneansvarlig:
Ali Reza Yavar Ludvigsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LA201MAT Matematikk 201: Funksjonslære (Vår 2010)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet inngår i studiet Matematikk 2 påbyggingsstudium (60 studiepoeng) og Matematikk årsstudium (60 studiepoeng).

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Innhold

Innholdet vil være: Grunnleggende derivasjon og integrasjon, kontinuitet og grenser, følger og rekker, trigonometriske, eksponential og logaritmefunksjoner. Polynomfunksjoner og rasjonale funksjoner. Differensiallikninger, funksjoner av flere variable. Komplekse tall og polarkoordinater.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen vil basere seg på forelesninger med tilhørende oppgaveregning og gjennomgåelse av disse. I tillegg vil bruk av IKT inngå som en integrert del.

Praksis

Se ”Forholdet mellom teori og praksis” i studieplan for Matematikk 2, påbyggingsstudium.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Studenter som ikke skal ha praksis blir pålagt en oppgave som må godkjennes av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen. Se ”Forholdet mellom teori og praksis” i studieplan for Matematikk 2, påbyggingsstudium.

Eksamen

Skriftlig eksamen av 4 timers varighet i undervisningssemesteret. Tillatt hjelpemiddel: Kalkulator uten grafisk funksjon.

Eksamen vurderes av en intern og en ekstern sensor. Det brukes bokstavkarakterer der A er beste og E dårligste karakter for bestått. F betyr ikke bestått.

Litteratur

Gulliksen, Tor: Matematikk i praksis. Universitetsforlaget.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 03:02:34