Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Emneansvarlig:
Erik Næss
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LA205MAT Matematikk 205: Tallære (Vår 2010)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet inngår i Matematikk påbyggingsstudium (60 studiepoeng) og Matematikk årsstudium (60 studiepoeng)..

Forkunnskapskrav utover opptakskrav


Matematikk 1 (30 studiepoeng) eller tilsvarende.

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Innhold


Delelighetsregler, Euklids algoritme, primtall, aritmetikkens fundamentalsats, kongruens, diofantiske likninger, kryptografi, enkel gruppeteori, Eulers-phi teoremet, primitive røtter.

Undervisnings- og læringsformer


Undervisningsformen blir hovedsakelig forelesninger med tilhørende oppgaveregning og oppgavegjennomgåelse. IKT inngår som en integrert del i alle temaer.

Praksis


Se studieplanens generelle del.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Emnet har ingen formelle arbeidskrav. Studenter som ikke skal ha praksis blir pålagt en oppgave som må godkjennes av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen. Se studieplanens generelle del.

Eksamen


Skriftlig eksamen av 4 timers varighet i undervisningssemester. Tillatt hjelpemiddel: Kalkulator uten grafisk funksjon.

Eksamensbesvarelsen vurderes av en intern og en ekstern sensor. Det brukes bokstavkarakterer der A er beste og E dårligste karakter for bestått. F betyr ikke bestått.

Litteratur


Kjartan Tvete: Tallære. Caspar forlag, 1993.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 03:02:34