Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

LA101IDRP Idrett påbygging: friluftsliv (Høst 2011–Vår 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Idrett påbyggingsstudium  (30 studiepoeng).

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår). Undervisningen skjer i blokker i både høst- og vårsemester.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten:

  • har kunnskap innen friluftsliv til bruk i skoleverket og i frivillig organisasjons- og idrettsarbeid
  • har kunnskap og erfaring i valg av utstyr til ulike terrengtyper og klimatiske forhold
  • har kunnskap og erfaring med egen og andres yteevne i forhold til de krav naturen stiller  

 

Ferdigheter
Studenten:

  • har ferdigheter innen friluftsliv til bruk i skoleverket og i frivillig organisasjons- og idrettsarbeid
  • har ferdigheter i form av valg av utstyr til ulike terrengtyper og klimatiske forhold 


Generell kompetanse
Studenten:

  • har fått et personlig forhold til ulike former for fysisk aktivitet og friluftsliv
  • kan ta ansvar og samarbeide om aktiviteter og ulike utfordringer knyttet til friluftsliv

Innhold

Studiet er hovedsakelig lagt opp som ekskursjoner med før- og etterarbeid. Det skal gjennomføres tre ekskursjoner med ulik varighet.

  • To dagers overnattingstur i kystmiljø/kajakk.
  • Tre dagers overnattingstur i fjell og fjord (brevandring og rafting). 
  • Fem dagers overnattingstur i alpint landskap.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er lagt opp som ekskursjoner, veiledningsarbeid, basisgruppearbeid og framlegg.

Praksis

Se generell del av studieplanen.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

De praktiske ekskursjonene må være gjennomført med godkjent resultat. For å få godkjent disse kreves det minst 80 % aktiv deltaking i hvert kurs. Dersom sykdom/skade eller innvilget søknad om fravær fører til et fravær på over 20 %, må studenten bestå en ekstraordinær praktisk/muntlig passeringsprøve i faget. Overstiger fraværet 50 %, må emnet tas på nytt.

Eksamen

Mappevurdering

Rapporter (herav minst en Web-presentasjon) fra ekskursjonene utarbeides av basisgruppene og samles i en mappe som karaktersettes ut fra en samlet vurdering. Mappa leveres i vårsemesteret.

 

Intern sensurering der det blir gitt bestått/ikke bestått karakter.

Evaluering av emnet

Løpende studentevaluering av emnet i begge semestre.

Litteratur

Litteraturlisten vil foreligge til studiestart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. aug. 2020 03:03:40