Fakta om emnet

Studiepoeng:
5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden.
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LA05SPM5 Forum for faglig spesialisering og oppgaveforberedelse (Høst 2013)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i mastergradsstudiet i spesialpedagogikk (kull 2011).

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Emnet bygger på emnet LA20SPM408 Vitenskapsteori og forskningsmetode (20 studiepoeng).

Undervisningssemester

5. semester (høst).

Innhold

Emnet inneholder en faglig videreføring/spesialisering innenfor temaområdene for studentenes oppgave. Studentene skal forberede mastergradsoppgaven gjennom arbeid med problemformulering, teoretisk og begrepsmessig presisering og forskningsmetodisk tilnærming.

Undervisnings- og læringsformer

Veksling mellom forelesninger, refleksjonsøvelser individuelt og gruppevis, erfaringsutveksling og diskusjoner i plenum.

I oppgaveseminar skal studentene presentere pågående arbeid med utforming av prosjektplanen for masteroppgaven. Det vil bli avholdt 3 prosjektseminar der studentene presenterer sine prosjekter samt at de er respondent for medstudenters presentasjoner.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

- Det er obligatorisk deltakelse på oppgaveseminar og prosjektseminar.

- Studentene skal ha en presentasjon av eget arbeid i utformingsprosessen, presentere sitt prosjekt og en gang være respondent på andres arbeid.


Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Innlevere prosjektbeskrivelse med referanseliste. Karakterregel Bestått/Ikke bestått. Intern sensor.

Evaluering av emnet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og deltakelse i evaluering av emnet. Det enkelte fagmiljø har ansvar å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå (kalt EVA3).

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. okt. 2020 03:10:34