Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden og Fredrikstad
Emneansvarlig:
Arne Skaug
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LA102IDRP Idrett påbygging: laboratoriearbeid, testmetodikk, idrett, kosthold, prestasjon (Høst 2013)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Idrett, påbyggingsstudium (30 studiepoeng).

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten har

  • kunnskap om fysiologiske forhold som bidrar til prestasjonsevne
  • kunnskap om kosthold, ernæring og innvirkning på fysisk prestasjonsevne


Ferdigheter
Studenten

  • har ferdigheter innen ulike testmetoder og laboratoriumarbeid
  • har ferdigheter i testmetodikk ved idrettsmedisinsk testlaboratorium


Generell kompetanse
Studenten

  • kan bidra til økt forståelse for sammenhengen mellom fysiologiske forhold/idrett, kosthold og prestasjonsevne

Innhold

Forelesninger, basisgruppearbeid og laboratoriedemonstrasjoner.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er lagt opp som forelesninger, veiledningsarbeid, basisgruppearbeid og framlegg.

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet er 10 timer i uken inkludert undervisning.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Det skal utarbeides en skriftlig innleveringsoppgave fra hver enkelt basisgruppe i emnet. Denne vurderes til godkjent/ikke godkjent. Oppgaven skal leveres innen fastsatt frist.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen
Varighet: ca. 40 minutter.

Det brukes gradert karakterskala fra A-F.
Ekstern sensur.

Evaluering av emnet

Studentevaluering av emnet underveis i studiet (EVA3)

Litteratur

Mest om muskel. Forfatter Hans A. Dahl
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. okt. 2020 03:13:16