Fakta om emnet

Studiepoeng:
35
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

LA35SPM6 Mastergradsoppgave (Høst 2013–Vår 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i mastergradsstudiet i spesialpedagogikk (kull 2011).

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Godkjent prosjektbeskrivelse i emnet LA05SPM5 Forum for faglig spesialisering og oppgaveforberedelse (5 studiepoeng) danner grunnlaget for inngåelse av veiledningskontrakt for gjennomføring av mastergradsoppgaven. Alle emner i studiet må være bestått før innlevering av mastergradsoppgaven.

Undervisningssemester

5. og 6. semester (høst og vår).

Innhold

Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid med relevans til fagområdet spesialpedagogikk. Emnet skal omfatte planlegging og gjennomføring av et forskningsprosjekt og rapportering av dette gjennom en masteroppgave hvor studenten viser innsikt i aktuell forskning, teorier og metoder med relevans til oppgavens problemstilling. Oppgaven kan omfatte en empirisk undersøkelse eller være et rent teoretisk arbeid. Masteroppgaven kan også knyttes til et faglig utviklingsarbeid og/eller et evalueringsprosjekt.

Undervisnings- og læringsformer

Hver student får tildelt veileder og har rett til 12 timer veiledning. I løpet av prosjektperioden vil det bli avholdt prosjektseminar der studentene presenterer sine prosjekter.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Det er obligatorisk deltakelse på prosjektseminar.
  • Studentene skal ha en presentasjon av eget arbeid i utformingsprosessen, presentere sitt prosjekt og en gang være respondent på andres arbeid.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Masteroppgaven med påfølgende muntlig høring (ca 40 minutter) vurderes etter karakterskalaen A - F. Det gis en samlet vurdering. Den samlede karakteren baseres på det skriftlige arbeidet. Den muntlige høringen kan ha en justerende funksjon på den samlede karakter. Det benyttes intern og ekstern sensor.

 

Omfang av mastergraden bør til vanlig være 75 - 90 sider med 12 pkt skriftstørrelse (Times New Roman), linjeavstand 1 ½. Dette gjelder selve besvarelsen. I tillegg kommer sammendrag, forord, innholdsfortegnelse, kildeliste og vedlegg.

 

Masteroppgaver skal leveres digitalt til arkiv@hiof.no samtidig med at oppgaven sendes til sensur. Sensurerte oppgaver med karakter C eller bedre vil bli lagt inn i høgskolens institusjonelle arkiv (BRAGE). Studenten må godkjenne innsyn.

Evaluering av emnet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og deltakelse i evaluering av emnet. Det enkelte fagmiljø har ansvar å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå (kalt EVA3).


Litteratur

Selvvalgt pensum med en minimumsramme på 3000 sider. Litteraturen godkjennes av veileder.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. okt. 2020 03:10:38