Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Elisabeth Giske
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LMUS30113 Musikkteoretiske fag (Høst 2013)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatoriske emne i Musikk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng).

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

KUNNSKAP
Studenten har kunnskap om

 • repertoar innen ny kunstmusikk 1900 tallet
 • musikalske teknikker
 • musikkteoretisk tilrettelegging

FERDIGHETER
Studenten

 •  kan vurdere og analysere musikk med utgangspunkt i teoretisk forståelse
 •  har utviklet egne ferdigheter i kor og samspill
 •  kan tilrettelegge for musikalske aktiviteter

GENERELL KOMPETANSE
Studenten kan

 •  planlegge, vurdere og gjennomføre musikkaktiviteter for skole og musikklivet generelt.
 •  styrke den akademiske musikkkompetansen gjennom vitenskapelig arbeid.

Innhold

 •  kunstmusikkhistorie fra 1900-tallet
 •  verkanalyse
 •  harmonilære
 •  kor/samspill

Undervisnings- og læringsformer

Det undervises i hel klasse og i grupper. Det må påregnes betydelig egeninnsats og kollokviearbeid.

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet er beregnet til 20 timer pr uke inkludert undervisning.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Innlevering av 6 oppgaver i harmonilære
 • Lytteprøve i kunstmusikkhistorie
 • Deltakelse i konsert
 • Deltakelse på undervisningen. Det er 80 % aktiv deltaking i undervisning i hvert hovedområde. Dersom sykdom/skade eller innvilget søknad om fravær fører til et fravær på over 20 %, må studenten bestå en ekstraordinær praktisk/muntlig prøve i emnet for å kunne fremstille seg til eksamen.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

6-timers skriftlig eksamen 
Kandidaten vil bli prøvd i verkanalyse og musikkhistorie fra 1900 og fram til vår tid. 

Det benyttes gradert karakter; A-F.
Det benyttes intern sensor.

Evaluering av emnet

Studenten får mulighet til å gi skriftlig og muntlig evaluering underveis i studiet (EVA 3). Emneansvarlig har ansvaret for oppfølging av emneevalueringen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. sep. 2020 03:04:24