Fakta om emnet

Studiepoeng:
5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden.
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LA05SPM5 Forum for faglig spesialisering og oppgaveforberedelse (Høst 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i mastergradsstudiet i spesialpedagogikk (kull 2011).

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Emnet bygger på emnet LA20SPM408 Vitenskapsteori og forskningsmetode (20 studiepoeng).

Undervisningssemester

5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter fullført emne skal studentene være forberedt til å påbegynne mastergradsoppgaven.

Innhold

Emnet inneholder en faglig videreføring/spesialisering innenfor temaområdene for studentenes oppgave. Studentene skal forberede mastergradsoppgaven gjennom arbeid med problemformulering, teoretisk og begrepsmessig presisering og forskningsmetodisk tilnærming.

Undervisnings- og læringsformer

Veksling mellom forelesninger, refleksjonsøvelser individuelt og gruppevis, erfaringsutveksling og diskusjoner i plenum.

I oppgaveseminar skal studentene presentere pågående arbeid med utforming av prosjektplanen for masteroppgaven. Det vil bli avholdt 3 prosjektseminar der studentene presenterer sine prosjekter samt at de er respondent for medstudenters presentasjoner.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

- Det er obligatorisk deltakelse på oppgaveseminar og prosjektseminar.

- Studentene skal ha en presentasjon av eget arbeid i utformingsprosessen, presentere sitt prosjekt og en gang være respondent på andres arbeid.


Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Innlevere prosjektbeskrivelse med referanseliste. Karakterregel Bestått/Ikke bestått. Intern sensor.

Evaluering av emnet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og deltakelse i evaluering av emnet. Det enkelte fagmiljø har ansvar å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå (kalt EVA3).

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. des. 2019 07:06:22